Steeds meer Belgen kampen met betalingsachterstand

(belga) - Het aantal Belgen dat kampt met betalingsachterstanden is de voorbije tien jaar met 4% gestegen. Het gaat niet enkel over leningen die niet worden terugbetaald, maar ook over zogenaamde 'andere schulden', zoals de energie- en waterrekening, de telefoonrekening en de dokterskosten.

Dat bleek donderdag op het jaarlijkse colloquium van het Observatoire du Crédit et de l'Endettement. Dat is een Waalse vzw die tien jaar geleden werd opgericht om iets te doen aan de toename van de overmatige schuldenlast. De vzw verzamelt gegevens over kredieten en doet ook aan preventie.

Een precieze inschatting over de schuldoverlast in België is moeilijk te bepalen, waarschuwt de vzw. Het is niet omdat iemand een lening te laat afbetaalt, dat hij daarom teveel schulden heeft. Op 30 juni van dit jaar waren er 359.350 Belgen die bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank, geregistreerd stonden voor wanbetaling. Tien jaar geleden waren dat er 345.418, of 4 % minder. Het aantal kredietcontracten dat te laat werd betaald, steeg van 417.474 in 1994 tot 517.094 in juni van dit jaar (+24 %). De collectieve schuldenregelingen die rechtbanken de voorbije jaren hebben aanvaard, stegen fors, van 4.542 in 1999 tot 36.893 dossiers dit jaar.

Opvallend, zo blijkt uit de getuigenis van Paul Maréchal, directeur van het Observatoire du Credit en de l'Endettement, is het toenemend belang van de 'secundaire' schulden bij mensen die met betalingsproblemen kampen en een beroep doen op schuldbemiddeling. Die 'andere' schulden stegen tussen 1994 en 2003 met 10 procent in frequentie en 34,4% in verschuldigd bedrag.

Het gaat dan bijvoorbeeld om betalingsproblemen met de energie- en waterrekening (+10%), huurschulden (+14%), telefoonschulden (+22%), fiscale schulden (+26%) en problemen met het betalen van de doktersrekening (+26%). De financiële moeilijkheden waarmee mensen in schuldbemiddeling worden geconfronteerd, nemen dus sterk toe, concludeert Maréchal. "Dit getuigt van een toenemende bestaansonzekerheid".

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud