‘Stijgende inflatie groter probleem dan lage groei’

©Photo News

De centrale banken moeten de rente verhogen omdat de stijgende inflatie een groter probleem is dan de daling van de economische groei. Een verstrakking van het monetaire beleid is niet alleen nodig als de inflatie hoog is, maar ook als de kredietverlening, aandelenkoersen of huizenprijzen te snel stijgen. Dat zegt de Bank voor Internationale Betalingen (BIB), de bank van de centrale banken, in haar jaarverslag.

'De inflatie stijgt nu al, terwijl een significante vertraging van de groei voorlopig alleen een mogelijkheid is in veel delen van de wereld', signaleert de BIB. 'In het algemeen impliceert dat dat het wereldwijde (monetaire) beleid moet neigen naar veel minder soepelheid.' De BIB geeft geen aanbevelingen per land. 'De toestand verschilt van land tot land.'

De instelling geeft toe dat de combinatie van stijgende inflatie en dalende groei het beleid bemoeilijkt. 'Niet optreden tegen de inflatoire druk kan leiden tot een stijging van de inflatieverwachtingen. Het kan zeer veel kosten om die inflatieverwachtingen terug te dringen. Maar niet ingrijpen tegen de interactie tussen de financiële en reële sector kan leiden tot een neergang van de economie die gemakkelijk kan ontsporen.'

'De huidige marktontwrichting is zonder voorgaande in de naoorlogse periode', zegt de BIB. 'De krachtige interactie tussen financiële innovatie, laks bestuur en soepel monetair beleid gedurende vele jaren leidde tot de hachelijke toestand van vandaag.'

Maar de fundamentele oorzaak van de problemen van vandaag was volgens de BIB 'de overdreven en onvoorzichtige kredietgroei'. 'Dat heeft twee mogelijke negatieve gevolgen: een stijging van de inflatie en een accumulatie van schulden en onevenwichten in de financiële en reële economie. De wereldeconomie ervaart nu beide tegelijk.'

Crisis nog niet voorbij

Het einde van de problemen is nog niet in zicht, waarschuwt de BIB. 'We mogen geen snelle en spontane normalisering verwachten. We mogen evenmin snelle en gemakkelijke oplossingen verwachten van het beleid.'

De BIB beklemtoont dat een nieuw beleidskader nodig is om het procyclische karakter van het financiële systeem te beperken. Nu leiden een economische heropleving en stijgende activaprijzen tot een daling van de risicoperceptie en een stijging van de kredietverlening. Daardoor kan rationele euforie uitmonden in irrationele euforie en een latere ineenstorting.

Om dat te voorkomen moeten de centrale banken hun rentewapen op een meer symmetrische of anticyclische manier gebruiken. Als een centrale bank wordt geconfronteerd met een verontrustend snelle groei van de kredietverlening en een stijging van activaprijzen, zoals aandelenkoersen en huizenprijzen, moet ze de rente verhogen, zelfs als de inflatie- vooruitzichten gunstig zijn.

De BIB onderstreept dat dit geen pleidooi is voor een doelstelling voor activaprijzen. Ze bekritiseert wel impliciet de Amerikaanse centrale bank (Fed). De Fed zegt dat het onmogelijk is zeepbellen te ontdekken vooraleer ze uiteenspatten. Daarom reageert de Fed niet op sterk stijgende activaprijzen met renteverhogingen.

'We moeten niet denken dat we financiële crisissen kunnen elimineren', besluit de BIB. 'Maar we kunnen vooraf stappen doen om de excessen van de kredietexpansie te milderen en de kosten van een neergang te verminderen door beter crisismanagement.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud