Tegoeden op bankrekening voortaan beschermd tegen schuldeisers

(tijd) - Kinderbijslagen en andere beschermde sommen kunnen niet langer in beslag worden genomen wanneer ze op een bankrekening terechtkomen. Dat schrijft De TIJD. De Kamer keurde donderdag immers een wetsontwerp goed dat die sommen gedurende één maand na de storting op de rekening beschermt tegen inbeslagname. De betalende partijen moeten bij een overschrijving via een code melden dat het om beschermde bedragen gaat.

Nadat de Senaat tijdens de vorige legislatuur al zijn goedkeuring had gegeven, stemde donderdag de Kamer van Volksvertegenwoordigers in met het wetsontwerp. De tekst had in de kamercommissie de steun van meerderheid en oppositie.

Het wetsontwerp is eigenlijk een volgende stap in de strijd tegen bancaire uitsluiting. Met de in september vorig jaar ingevoerde basisbankdienst werd een eerste stap gedaan. Hierbij moet elke bank een basispakket aanbieden aan in België gedomicilieerde personen die niet over een bankrekening beschikken. De basisdienst (die onder meer overschrijvingen en geldafhalingen omvat) mag de klant niet meer dan 12 euro per jaar kosten.

De wet treedt pas twaalf maanden na de publicatie in het Staatsblad in werking. Die termijn is nodig opdat alle betalende partijen (werkgevers, overheidsinstanties, ...) zich operationeel kunnen voorbereiden.

Toch durft niet iedereen gebruikmaken van de basisbankdienst. Dat komt omdat de sommen die volgens de wet volledig of gedeeltelijk beschermd zijn tegen inbeslagneming, hun beschermd statuut verliezen wanneer ze op een bankrekening gestort worden. Het gaat onder meer om kinderbijslagen en een deel van het loon. Wanneer die sommen via een circulaire cheque betaald worden en dus niet op een rekening terechtkomen, blijven ze wel beschermd.

Om de bankrekening voor iedereen aantrekkelijk te maken en om het gebruik van giraal geld te promoten, heeft de wetgever nu beslist om beschermde sommen die op een zichtrekening gestort worden gedurende een maand te beschermen tegen inbeslagneming door schuldeisers. De termijn is beperkt tot een maand omdat het geld niet mag dienen om een spaarpot op te bouwen, maar enkel om noodzakelijke uitgaven te betalen.

Om de identificatie mogelijk te maken van de beschermde sommen, moeten de betalende instanties een code toevoegen wanneer ze sommen overschrijven die geheel of gedeeltelijk beschermd zijn. Dat heeft het voordeel dat de schuldenaar gemakkelijk tegenover de deurwaarder kan aantonen dat de sommen niet vatbaar zijn voor beslag.

KvH

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud