Advertentie

Uitleg over aanvullend pensioen moet beter

De gemiddelde Belg moet een beter beeld krijgen van wat hij mag verwachten wanneer hij met pensioen gaat. Daarom moet de communicatie naar de begunstigden van een aanvullend pensioen in de tweede pijler helder en begrijpelijk worden.

(tijd) Dat kwam naar voren tijdens het Nationaal Pensioendebat dat gisteren plaatsvond in Mechelen.

Het pensioen- en vergrijzingsthema is prominent aanwezig in de verkiezingsprogramma's van de meeste politieke partijen. Met reden, want de langetermijnvoorspellingen liegen er niet om: de staat moet de komende jaren een steeds groter deel van zijn budget uittrekken om de vergrijzing op te vangen. De kosten voor kinderopvang en werkloosheidsvergoedingen zullen weliswaar dalen, maar onvoldoende om de stijgende kosten voor de gezondheidszorg en de pensioenen te compenseren.

'Het Zilverfonds en het Generatiepact zijn enkele maatregelen van de overheid om het wettelijk pensioen, ook de eerste pijler genoemd, betaalbaar te houden', zegt Karel Stroobants, onafhankelijk pensioenadviseur en de organisator van het Nationaal Pensioendebat. Maar dat volstaat niet volgens hem. Stroobants vindt een aanvullend bedrijfs- of sectorpensioen, de tweede pijler, een onontbeerlijke aanvulling van het wettelijk pensioen. 'Er is nog werk voor de boeg. Een miljoen werknemers, een half miljoen zelfstandigen en een kwart miljoen contractuele ambtenaren hebben nog geen aanvullende regeling.' Freddy Willockx (sp.a) plaatst de zaken wel in perspectief. 'Toen ik minister van Pensioenen was, 15 jaar geleden, had amper 10 procent van de Belgische werknemers een aanvullend pensioen in de tweede pijler. Dat is nu 50 procent. Dat is dus al een enorme verbetering.'

Maar de gewone man in de straat heeft geen realistisch beeld van het pensioen dat hem te wachten staat. Dat komt voor een groot deel omdat het allemaal zijn petje te boven gaat. 'De tweede pijler is niet sexy genoeg', oordeelt Kris Vinckier van ING Verzekeringen. 'De basiswetgeving is degelijk. Maar door alles wat erbovenop komt, is er weinig transparantie. Maak het eenvoudig, en dan komt er vanzelf meer interesse.' Aan de communicatie naar de begunstigden van een aanvullend pensioen schort heel wat. 'Op de jaarlijkse fiche staan begrippen zoals verworven recht en verworven prestatie, maar hoeveel gewone mensen begrijpen wat daarmee bedoeld wordt?', vraagt Jean-Michel Kupper van Fortis zich af. Michel Vanderelst van Dexia laat een proefballonnetje op: 'Ik stel voor dat op die fiche het geschatte maandelijkse brutopensioen staat, berekend op basis van de geschatte pensioenleeftijd. Dat is een aanschouwelijk cijfer waar iedereen zich iets bij kan voorstellen.'

De overheid is ermee bezig. 'De commissie voor aanvullende pensioenen werkt richtlijnen uit om de communicatie duidelijker te maken', weet Henk Becquaert van de toezichthouder CBFA.

WK

Meer over de Belg en zijn pensioen leest u in ons dossier

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud