Verandert het klimaat ook uw portefeuille?

Ondernemingen realiseren steeds meer dat de opwarming van de aarde niet alleen een sociaal, politiek of ethisch thema is, maar even goed een economisch gegeven. Dit besef vertaalt zich in groeiende investeringen in innovatie om het klimaattij te keren.

Voorbeelden daarvan zijn de zonnepanelen, bio-diesel, duurzame afvalverwerking en windturbines. De Europese Unie denkt dat de zogenoemde eco-innovatie de komende jaren zal uitgroeien tot de belangrijkste aanjager van groei, concurrentiekracht en werkgelegenheid. Volgens de Britse topeconoom Nicholas Stern is deze markt over drie jaar mondiaal goed voor 500 miljard euro en over tien jaar voor 1.300 miljard euro. Ter vergelijking: dat laatste cijfer is meer dan vier keer zo groot als het bruto binnenlands product van België.

Het voorgaande verklaart waarom de klimaatverandering ook tot een beleggingsthema is uitgegroeid. Zowel de overheid, de ondernemingen als de consumenten anticiperen op de verandering van het klimaat en creëren op die manier opportuniteiten voor de belegger. Het duurzame karakter van het thema betekent bovendien dat het ook op lange termijn zijn waarde blijft behouden.

Om te begrijpen op welke manier u als belegger kunt inspelen op de klimaatveranderingen, is het cruciaal te weten welke impact ze op het bedrijfsleven zullen hebben. Volgens beurshuis Lehman Brothers zal de economie op drie niveaus moeten rekening houden met de gevolgen van de opwarming van de aarde.

1/ Ten eerste zijn er de fysische gevolgen door wijzigende weerspatronen. Die zullen zich slechts geleidelijk manifesteren, maar vandaag zijn ze al voelbaar. Er zijn minder strenge winters, er zijn hetere zomers in de VS, ongewone droogtes in Spanje en Australië, een groeiende waterschaarste en een toename van het aantal orkanen in de Golf van Mexico. Die extreme weersomstandigheden betekenen een groter risico voor verzekeringsmaatschappijen die wellicht meer tussenbeide zullen moeten komen bij natuurrampen. Ook oliebedrijven kunnen steeds meer moeite ondervinden om olie op te halen.

2/ Een tweede gevolg komt voort uit een wijzigende wetgeving. Door de steeds strengere milieu-eisen moeten ondernemingen met meer beperkingen rekening houden. Die wetgeving gaat van internationale conventies door de Verenigde Naties, tot wetgeving op nationaal niveau. Het bekendste internationale verdrag is het Kyoto-verdrag dat onder meer doelstellingen vooropstelt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Zo moet België de uitstoot van CO2 tegen 2010 met 7,5 procent verminderen vergeleken met 1990. Het feit dat elk land afzonderlijk bepaalt hoe hij de doelstellingen zal waarmaken, betekent voor ondernemingen met internationale aanwezigheid een kluwen van juridische onzekerheid. Het risico bestaat ook dat ondernemingen zware boetes moeten neertellen omdat ze de milieuregels niet hebben gerespecteerd, of te veel broeikasgassen hebben uitgestoten.

3/ Een derde niveau waarmee ondernemingen moeten rekening houden is een wijzigend gedrag van concurrenten en consumenten. Zelfs als ondernemingen nog niet geconfronteerd worden met een strengere regelgeving, hanteren ze verschillende strategieën om op het thema in te spelen en voorbereid te zijn. Dit anticiperend gedrag zou kunnen leiden tot een intensere concurrentie omdat de strijd nu op een bijkomend terrein moet gevoerd worden. Energie-intensieve producenten zullen duurder worden, waardoor ze op zoek moeten gaan naar efficiëntere productieprocessen. Ook de consument zal zijn gedrag aanpassen. Voor ondernemingen dreigt hierdoor het gevaar van reputatierisico. Dat risico duikt op wanneer consumenten de activiteiten van de onderneming als klimaatonvriendelijk beschouwen en hierdoor de producten niet meer kopen.

Het voorgaande geeft aan dat de klimaatveranderingen tot winnaars en verliezers zullen leiden. Hoe u als belegger daar voordeel kunt uit halen, leest u zaterdag in Netto.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud