Vergoeding voor inwonende ouderen fors opgetrokken

(tijd) - Ouderen die met hun kinderen samenwonen en recht hebben op een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO), krijgen sinds 1 mei het 'verhoogde basisbedrag IGO' als alleenstaande. Ze krijgen voortaan 629 euro per maand in plaats van 419 euro.

Het koninklijk besluit dat de verhoging invoert, werd vrijdag goedgekeurd door de ministerraad.

De inwonende ouderen ontvingen tot nu toe het lagere basisbedrag omdat ze beschouwd werden als samenwonenden. In de nieuwe regeling wordt geen rekening meer gehouden met de bestaansmiddelen van de kinderen met wie ze samenleven. De maatregel kost op jaarbasis 1 miljoen euro in 2004, 1,3 miljoen euro in 2005, 1,6 miljoen euro in 2006 en 1,9 miljoen euro in 2007. De ministerraad keurde ook het KB goed dat op 1 september 2004, 1 december 2005, 1 december 2006 en 1 december 2007 het basisbedrag van de IGO zal verhogen met 10 euro.

De regering effende tijdens de speciale ministerraad in Raversijde al de weg voor deze IGO-aanpassingen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud