VFB-rubriek: De invloed van de belastingen

Nu het derde trimester op zijn einde loopt, worden volop de resultaten van het eerste semester gepubliceerd. Daarbij vallen vooral de nettoresultaten op die sterk werden beïnvloed door de verlaging van de vennootschapsbelasting. Wat nog maar eens het belang aantoont van de fiscaliteit als systematisch risico van een aandeel.

Wat doet aandelenkoersen bewegen? Alle aandelen zijn onderworpen aan het systematisch risico en een niet-systematisch risico. Het niet-systematisch risico groepeert de factoren die specifiek zijn voor elk aandeel afzonderlijk. Zo was bijvoorbeeld het wegvallen van topman John Cordier bij Telindus een zware klap voor de onderneming, maar alleen voor de onderneming Telindus. Een koersterugval die er het gevolg van kon zijn, beïnvloedde alleen de notering van het Telindus-aandeel. Regelmatig zien we hoe het aanstellen van een nieuw management of het terugtreden van een bedrijfsleider een aantal beleggers aanzet om een aandeel te kopen of te verkopen. Een milieuramp veroorzaakt door één bepaald bedrijf heeft normaal geen gevolgen voor de koersen van andere ondernemingen.

Toen de economie begon te kwakkelen, keken alle financiële analisten argwanend naar de financiële structuur van de ondernemingen. De zware terugval van de koers van het Delhaize-aandeel had veel te maken met de grote schuldenlast die was aangegaan voor de overname van Hannaford. Dat die overname een goede zaak was, blijkt nu uit de ontwikkeling van de resultaten.

Maar winst of verlies op de beurs worden vooral bepaald door een aantal algemene factoren die alle ondernemingen aanbelangen. Een daarvan is de fiscaliteit als systematisch risico. De verlaging van de vennootschapsbelasting die de regering Verhofstadt I doorvoerde, had in veel ondernemingen een (zeer) gunstige invloed op de resultaten van het eerste semester. De vergelijking met het eerste semester van vorig jaar viel daardoor in veel gevallen voordelig uit. Een goed voorbeeld daarvan zijn de resultaten van Miko omdat die onderneming systematisch groeit. Ook nu is de netto omzet gestegen, en wel met 11,28 procent. Toch nam de bedrijfswinst niet toe om een aantal goede redenen die in de toekomst wel voor winst kunnen zorgen. Toch steeg het netto resultaat na belastingen naar 2,59 euro per aandeel. Dat levert op jaarbasis een zeer lage koers-winstverhouding op die door verschillende beleggingsbladen geschat wordt tussen 8 en 9. En daarmee is Miko wat betreft goedkoop zijn zeker nog geen uitzondering.

Leve dus de lastenverlagingen. De huidige regering wil daar opnieuw werk van maken in zover dat budgettair mogelijk is. En daar wringt natuurlijk het schoentje. Hopelijk komen er niet te veel aankondigingen in de stijl van het artikel deze week in deze krant: 'Heffing op elektriciteit veegt prijsdaling liberalisering deels weg'. Meteen werden namen genoemd van bedrijven zoals Umicore, Bekaert en Remi Claeys die grote stroomverbruikers zijn en waarvoor de meerkost meteen over het miljoen euro gaat. Of zal de soep toch niet zo warm worden gegeten als ze opgediend wordt? Voor Electrabel moet dat ook frustrerend zijn dat 'bedrijven hun elektriciteitsfactuur aanzienlijk zien oplopen', terwijl het bedrijf zelf de gevolgen van de toegekende tariefverlagingen moet verwerken. Als we de koersevolutie van onze nationale energiewaarde bekijken, moet dat al bij al nog meevallen. Maar het is wellicht juist de geslaagde internationalisatie die ervoor zorgt dat Electrabel tegen een geschatte koers/winstverhouding van 14 kan noteren. Het hoge dividendrendement is eveneens een pluspunt.

Maar daarmee loop ik wellicht vooruit op wat Patrick de Vos, de investor relations manager van Electrabel, dit weekend op de Dag van de Tips van de VFB te vertellen heeft. De VFB slaagde er in meer dan 500 belangstellenden voor deze dag naar Berchem te laten afzakken. Jawel, aandelenbeleggingen staan terug in de belangstelling. Het specifiek risico van de evolutie van de rentevoeten lijkt vooralsnog geen roet in het beurseten te zullen strooien. Al wordt de dollar voor veel bedrijven, en dus ook voor de beleggers, een nieuwe bekommernis.

Op de een of andere manier zou een verdere afbrokkeling van de dollar alle beursgenoteerde bedrijven kunnen raken omdat ze de concurrentiepositie van de eurolanden aantast. Maar niet alle bedrijven lijden in dezelfde mate. Met andere woorden, het is niet altijd zo gemakkelijk om een risicofactor onder te brengen bij het systematisch of niet-systematisch risico. Tegen het systematisch risico kan men als aandeelhouder niet zoveel ondernemen. Dat leidt tot ons klassiek pleidooi om in de markt te blijven omdat men toch niet kan weten wat de toekomst zal brengen. Beschermen tegen risico's betekent voor de aandeelhouder dus in de eerste plaats een goede portefeuillespreiding. Dat kan met goed gekozen aandelen, of met een kleine selectie van holdings of portefeuillemaatschappijen. En uiteraard ook met beleggingsfondsen, zeker als men de exotische beleggingstoer wil opgaan.

Bij uw aandelenkeuze moet u vooral oog hebben voor de kwaliteit van het management. Het moet elke belegger duidelijk zijn dat er in alle sectoren ondernemingen zijn die het goed doen en andere die blijven knoeien. De VFB helpt bij het onderkennen van goed management, bijvoorbeeld door op deze Dag van de Tips de ondernemingspresentaties grondig te bekijken. Dat geldt nog meer voor de georganiseerde bedrijfsbezoeken. Bent u bijvoorbeeld al ingeschreven voor het bezoek aan Delhaize op 7 oktober en/of het bezoek aan Telindus op 5 november? RVdE

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud