VFB-rubriek: Dividenden liegen niet

Meer dan een decennium geleden waren we voor de VFB op het congres van de Amerikaanse beleggingsclubs. We hoorden daar een uiteenzetting van Geraldine Weiss over dividenden die niet liegen. In het vliegtuig op de terugweg hadden we ruim de tijd om haar boek 'Dividends don't lie' te lezen met als ondertitel 'Waarde vinden in eersterangs aandelen'. We diepten deze week dit boek nog eens op.

Verwondert het u dat Electrabel de afgelopen weken kon stand houden tussen 220 en 230 euro? Het is op dit ogenblik een van de duurste aandelen in het Belgische deel van Euronext: de koers-winstverhouding bedraagt 15. Kan een hoge groeivoet van de winst deze koers verklaren? Mis! De winst stijgt jaarlijks met enkele procenten; dezelfde toename als bij het dividend. We zien de reden van het standhouden niet zozeer in een speculatie op een overnamebod door Suez. Daar hebben ze op dit ogenblik met hun flink lagere koers wel wat anders aan hun hoofd. De reden is eenvoudig: huisvaders en huismoeders hebben dit aandeel sinds jaar en dag in hun portefeuille omwille van het dividendrendement. Zelfs zonder te rekenen op een dividendverhoging komen we tegen een koers van 220 euro uit op netto uitkering van 5,40 procent. Dat is heel wat meer dan Belgische staatsleningen, kasbons of spaarboekjes. Uiteraard voor hen die over de strips beschikken. Die strips geven 13,3 procent meer netto dan het gewone dividend van 10,5 euro. Lange tijd konden deze strips bijna gratis gekocht worden. De laatste tijd waren ze meer in trek en zijn ze duurder geworden.

Geraldine Weiss schreef in haar boek op bladzijde 15: 'Er is geen accurater indicatie van de prestatie in een beursgenoteerde onderneming dan de trend van stijgende dividenden. Dividenden zijn echt geld, een opbrengst van een belegging die men kan uitgeven. Dividenden zijn de zekerste bevestiging van de winstgevendheid en de rentabiliteit van een onderneming, want dividenden kunnen enkel verhoogd worden uit de realiteit van de winsten.' Haar verhaal was niet vrijblijvend, maar gesteund op wetenschappelijk onderzoek. We horen haar nog zeggen dat aandelen moesten verkocht worden als het dividendpeil onder 3 procent daalde en dat ze blindelings moeten gekocht worden op een niveau van 6 procent. Het ging in de VS telkens om brutodividenden. Dat is van institutionelen die nu Electrabel in portefeuille hebben meer dan 6 procent.

De jongste jaren werden dividenden in de VS en elders anders benaderd. De belasting die erop geheven wordt, onze roerende voorheffing, is een cadeau dat naar de fiscus gaat. Op meerwaardecreatie komt het aan! En die is met koerswinsten in ons land vrij van belasting. De ondernemingen die geen dividendtraditie hadden in ons land en de vennootschappen die de jongste jaren geïntroduceerd werden, vertrokken (daarom) van belachelijk lage dividendrendementen. Hun koersen zijn daardoor kwetsbaarder. Maar als er één sector kwetsbaar was de laatste weken, dan was het die van de financiële waarden, in Brussel meer in het bijzonder van Fortis.

Wat is het dividendrendement van Fortis? We nemen er meteen de stripjes bij die in dit geval nog wel spotgoedkoop zijn, nl. 0,01 euro! We veronderstellen dat het huidige moeilijke jaar tot gevolg heeft dat het dividend ongewijzigd blijft op 0,66 euro zonder strips en op 0,748 euro met strip. Op een koers van 14 euro, niet de laagste maar evenmin de hoogste van de vorige dagen, geeft dit een nettorendement van 5,3 procent. Als de storm over enkele maanden is gaan liggen, kunnen we wellicht opnieuw hopen op een jaarlijkse verhoging, want het gewone dividend ging van 0,32 over 0,46 en 0,57 naar 0,66 euro om daar dit jaar onveranderd te blijven hangen.

We hebben in onze beleggingen altijd een voorkeur gehad voor financiële waarden of portefeuillemaatschappijen zoals Almanij, Almancora en Brederode. Financiële instellingen moeten goed geleid worden omdat ze vooral werken met het geld van anderen. Daarom worden ze door de overheidsinstanties scherper in de gaten gehouden. Banken en verzekeringsmaatschappijen kunnen ook, meer dan andere ondernemingen, hun winsten 'managen' en dan hebben we het niet over boekhoudkundig knoeiwerk. Er werd door Fortis wel gezegd dat er 0,70 euro per aandeel niet gerealiseerde minderwaarde is op de portefeuille. Dat zegt evenwel niets over de meerwaarden die kunnen gerealiseerd worden op de obligatieportefeuille ,die vele keren groter is. En heeft de beursmalaise niet tot gevolg dat de kwaliteitsobligaties in waarde gestegen zijn? Bij ons weten ging de mededeling van Fortis over het eventueel niet halen van 12 procent winststijging per aandeel. Want operationeel loopt alles normaal. Enkele weken geleden vonden we Fortis tegen 20 euro een koopje. Vele analisten waren van hetzelfde idee, want de dagen daarop zagen we langs alle kanten aankoopaanbevelingen. Maar het kan verkeren, en zelfs zeer snel, zo blijkt. De massapsychose aan de macht! Gelukkig schrijven we ook regelmatig dat we het niet weten en dat we niemand of niets mogen geloven. Aandelen blijven risicokapitaal.

Om terug te keren naar Weiss en haar wijsheden: de koersen zouden normaal moeten schommelen tussen de 3 procent en de 6 procent dividendrendement. Op de 6 procent gemiddeld moet u niet wachten. Naarmate men er evenwel dichterbij komt, wordt het interessanter in aandelen te beleggen. De Bel-20 geeft nu gemiddeld iets meer dan 4 procent. Dat is in lange tijd niet meer gezien. We verwachten geen snel en sterk herstel van de koersen. Daarvoor hebben op dit ogenblik te veel mensen last van hartritmestoornissen of van slapeloosheid. Ze zullen verkopen naarmate de koersen uit het dal klimmen.

We verwachten op de huidige niveaus wel steun voor de aandelen met het hoogste dividendrendement. Hebt u ook opgemerkt dat CMB in het beste geval dit jaar geen operationeel verlies verwacht? De koers houdt stand rond 50 euro. Waarom? Een hoop dividendrendement en een boekwaarde van afgerond 100 euro. Zonder strips komt men bij Barco aan 4 procent. Idem voor Brederode. Met strips in beide gevallen dus meer. Bij KBC eveneens 4 procent, maar met strips. Hopelijk verhogen deze die aandelen hun dividend volgend jaar. Dat is de beste manier om hun vertrouwen uit te spreken voor de toekomst. En een toekomst is er voor goed geleide ondernemingen met het oog gericht op het belang van al hun aandeelhouders.

Tot slot nog een vraag. Hoeveel aandelen Fortis zijn er? Antwoord: 1,4 miljard. Dat relativeert de volumes waarbij Fortis sinds begin van dit jaar meer dan de helft van zijn waarde verloor. Trouwens, als er in Brussel 5 miljoen aandelen van verhandeld worden, hoeveel zijn er dan reëel verkocht? Er wordt duchtig aan trading gedaan: kopen en verkopen met minieme koersverschillen voor de partijen die (praktisch) geen kosten moeten betalen. Hoeveel procent van het volume is à la baisse, met andere woorden met geleende aandelen die achteraf opnieuw ingekocht moeten worden? Ten slotte wordt er dezer dagen te gemakkelijk voorbijgegaan aan het feit dat tegenover elk verkocht aandeel een gekocht aandeel staat. Dat alles belet niet dat we evenmin als iemand anders weten of Fortis tegen volgende zaterdag 10 of 20 euro staat. Moeten we hopen: tussenin!

In hogervermeld boek had de auteur een opdracht geschreven 'Met de beste wensen voor een levenslang beleggingssucces'. Spijtig dat het succes niet gelijk over de jaren verdeeld is, maar anders zouden de koersen niet zo laag staan als ze nu staan. Opportuniteiten wenken.

RVdE

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud