Vlamingen spelen gretig in op lagere schenkingsrechten

(tijd) - De lagere tarieven om goederen te schenken leiden ertoe dat Vlamingen massaal van het schenkingsrecht gebruik maken. De Vlaamse overheid had eind september al voor 82,5 miljoen euro schenkingsrechten geïnd, bijna het dubbele van heel vorig jaar en van de som die voor dit jaar was begroot. Dat schrijft De Tijd.

Bij de schenking van roerende goederen (geld, effecten aan toonder, ...) tussen echtgenoten of samenwonenden en aan kinderen en kleinkinderen betaalt de schenker in Vlaanderen sinds 1 januari nog maar een vast recht van 3 procent. In andere gevallen bedraagt het tarief 7 procent. Voordien konden de schenkingsrechten oplopen tot 27 procent in de rechte lijn en tot 80 procent in andere gevallen.

Met de maatregel wilde de Vlaamse minister van Begroting, Dirk Van Mechelen (VLD), ouders en grootouders aansporen spaargeld aan kinderen en kleinkinderen te schenken. Die kunnen het gebruiken om te bouwen of om een huis of duurzame consumptiegoederen te kopen.

De maatregel beoogde ook de officiële schenking, met een notariële akte, aantrekkelijker te maken. Veel Vlamingen gebruiken voor een schenking de methode van de handgift, waarop geen schenkingsrechten worden geheven. Die methode is echter riskant, want indien de schenker binnen de drie jaar overlijdt, moet de begunstigde toch nog successierechten betalen. Bij een officiële schenking is dat sinds 1 januari niet meer het geval: ze blijft buiten de erfenis.

Het succes van het verlaagde schenkingstarief hangt wellicht samen met de federale 'fiscale amnestie'-regeling. De verlaagde schenkingsrechten maken het aantrekkelijker zwart of grijs spaargeld uit het buitenland te repatriëren.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud