Vrijstelling successierechten gezinswoning voor langstlevende partner

(belga) - De Vlaamse regering heeft vrijdag een ontwerpdecreet van minister van Financiën Dirk Van Mechelen (VLD, foto belga) goedgekeurd dat voorziet in een vrijstelling van successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende partner vanaf 2007 en dit voor zowel gehuwden als samenwonenden. De Vlaamse overheid zal door de maatregel jaarlijks 45 miljoen euro aan inkomsten derven.

Bij het overlijden van een van de partners moet de langstlevende partner nu nog successierechten betalen op de gezinswoning, ook al blijft die daar verder wonen. De successierechten kunnen hoog oplopen, waardoor sommigen zelfs de woning moeten verkopen om dit te kunnen betalen. Op het einde van de vorige legislatuur pleitte zowel VLD als sp.a en CD&V voor de afschaffing van deze 'belasting op tegenslag'.

Het ontwerpdecreet definieert de gezinswoning als 'de woning waar de partners op het ogenblik van het overlijden samenleefden'. Maar ook wanneer één of beide partners vrijwillig of gedwongen in een rusthuis of serviceflat verbijven of feitelijk gescheiden zijn, blijft de vrijstelling behouden.

Samenwonenden moeten wel aantonen dat ze minstens drie jaar ononderbroken een relatie hebben. Dit moet voorkomen dat mensen die niet in aanmerking komen voor de vrijstelling, allerlei constructies zouden opzetten om de successierechten alsnog te ontlopen.

Minister Van Mechelen zegt ook dat de maatregel een noodzakelijke aanvulling vormt op de verlaging van registratie- en schenkingsrechten die de voorbije jaren is doorgevoerd. Die belastingsverlagingen moesten het verwerven van een woning stimuleren en volgens de VLD-minister is het dan ook onlogisch dat de overdracht van de woning na het overlijden van één van de partners fiscaal belast wordt. 'Met dit nieuwe decreet wordt de verwerving van een eigen woning voor alle samenlevende partners meer dan ooit de beste vorm van sociale bescherming voor de oude dag', besluit hij.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud