Vrouwen verdienen gemiddeld 4,7 % minder dan mannen

(belga) - Vrouwelijke bedienden verdienen gemiddeld 4,7 procent minder dan hun mannelijke collega's. Dat blijkt dinsdag uit de resultaten van een recent onderzoek van SD WORX, het sociaal secretariaat dat zich ook profileert als dienstenbedrijf. De kloof tussen mannen en vrouwen wordt bovendien groter naarmate de leeftijd toeneemt.

SD WORX onderzocht ongeveer 200 verschillende bediendenfuncties of 29.549 werknemers op zoek naar verschillen in vaste beloning bij beide geslachten. Enkel het salaris dat een bediende elk jaar vast uitbetaald krijgt, werd hierbij in beschouwing genomen. Het variabele loon en andere extra-legale voordelen werden niet onderzocht. Naast de functie houdt het onderzoek ook rekening met de leeftijd van de persoon.

"De resultaten zijn opvallend", aldus Veerle De Jong van SD WORX. "Globaal gezien, over de 200 bediendenfuncties heen, verdienen vrouwen 8,4 procent minder dan mannen voor dezelfde functie. SW WORX heeft echter enkel die functies weerhouden binnen eenzelfde leeftijdsklasse waar ten eerste voldoende mannen en vrouwen aanwezig zijn en ten tweede een evenwichtige verhouding van mannen en vrouwen bestaat", luidt het. "Op basis van 79 bediendenfuncties die verder onderzocht werden, besluit SD WORX dat vrouwen gemiddeld 4,7 procent minder verdienen dan mannen voor dezelfde functie".

Uit het onderzoek blijkt ook dat de kloof groter wordt naarmate de leeftijd toeneemt. Voor werknemers die 25 tot 29 jaar oud zijn, ontvangen vrouwen een vast brutoloon dat 3,1 procent lager ligt dan dat van de mannen. "In de leeftijdscategorie 'ouder dan 50 jaar' loopt dat verschil zelfs op tot 9,6 procent", aldus De Jong.

"Het hedendaagse loonbeleid is al veel minder discriminerend dan dat van tientallen jaren geleden. Hoewel de kloof tussen mannen en vrouwen bij de oudere werknemers is verkleind, is ze nog niet gedicht. Ook bij de lagere leeftijdsklassen bestaat ze nog", luidt het nog.

Naar soort functie ziet SD WORX geen onderscheid, maar naarmate het functieniveau toeneemt zijn er wel grotere verschillen, wat in de lijn ligt met de evolutie bij leeftijd. "Bij de directiefuncties, hoger kader en middenkader zien we verschillen van 9,2 procent, bij de bedienden en lager kader is dat verschil 4,4 procent", aldus nog De Jong, die erop wijst dat er in vergelijking met vorig jaar een verkleining van de loonverschillen is van 5 naar 4,7 procent

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud