Waaraan herken ik een spaarrekening die écht rendeert?

De geafficheerde rente van een spaarboekje durft wel eens misleidend te zijn. Dat is algemeen geweten. Maar hoe weet u wanneer een spaarboekje écht rendabel is?

Spaarboekjes zijn ontzettend populair in ons land. De voorbije jaren hielden de Belgen meer dan 40 procent van hun financieel vermogen aan op spaarrekeningen. Dat kwam neer op een gemiddelde van ruim € 14.000 per Belg. De vrijstelling van roerende voorheffing verklaart een deel van dit succes. Hierdoor wordt bruto immers gelijk aan netto. Dit fiscaal voordeel geldt volgens de letter van de wet weliswaar slechts op een maximale rente van € 1.520 (aanslagjaar 2005), maar via het openen van diverse rekeningen op verschillende namen en bij diverse banken wordt die beperking vakkundig omzeild. De facto zijn tegoeden op een spaarrekening dan ook meestal volledig vrij van roerende voorheffing. Verder zijn de tegoeden op spaarrekeningen altijd opvraagbaar. Het geld blijft altijd beschikbaar, zowel voor noodgevallen als om in te spelen op andere beleggingsopportuniteiten. Ook dat is een troef. Tel daarbij dat het nettorendement van de andere vastrentende beleggingen zoals kasbons en staatsbons is teruggevallen tot een bedroevend laag niveau en de conclusie ligt voor de hand. Voor wie zekerheid wil, behoren spaarrekeningen tot de beste 'beleggingen' van vandaag.

Spijtig genoeg zijn spaarrekening vaak minder aantrekkelijk dan ze eruit zien. De ondoorzichtige rentebereking verbergt immers een aantal verborgen mechanismen waardoor de effectief uitbetaalde rente gewoonlijk lager ligt dan de geafficheerde. Test Aankoop berekende zelfs enige tijd geleden dat bij promoties als 2 % + 2 % in werkelijkheid niemand 4 % rente kon ontvangen! Bent u van plan een grote som geld te deponeren, vraag dan op voorhand na vanaf wanneer het geld rente opbrengt, hoelang u het op de rekening moet laten staan om recht te hebben op de beloofde premies en wanneer de premieberekening wordt stopgezet bij een geldafname.

  • De basisrente wordt toegekend vanaf de dag na de storting. Vraagt u het geld weer op dan verliest u het recht op de basisrente al vanaf 7 dagen voor de opname.
  • Op de aangroeipremie heeft u in principe recht tijdens de eerste zes maanden, maar enkel op voorwaarde dat het geld na zes maanden nog op de rekening staat. Hiervoor werkt men meestal met quinzaines of veertiendaagse periodes. Dat maakt dat het geld vaak tot zeven maanden op het boekje moet staan voor u de aangroeipremie heeft verworven. Bij sommige banken kan die periode soms zelfs oplopen tot bijna een jaar. Bij ING bijvoorbeeld heeft u pas recht op de aangroeipremie wanneer het geld gedurende een half kalenderjaar, hetzij van januari tot juni, hetzij van juli tot december, op de rekening staat. Stort u in augustus dan moet u dus wachten tot juni voor u de aangroeipremie heeft verworven. Vraag dus altijd op voorhand hoe lang u het geld onaangeroerd moet laten om recht te hebben op de beloofde rentepremie. Soms stopt de berekening na zes maanden, in andere gevallen loopt ze door tot de getrouwheidspremie begint te lopen en kan u ze 11 maanden behouden.
  • De getrouwheidspremie ontvangt u wanneer het tegoed minstens 12 opeenvolgende maanden of een kalenderjaar op de rekening staat. Omdat de getrouwheidspremie pas kan toegekend worden wanneer de aangroeipremie stopt, moet u echter soms 18 maanden wachten. Merk bovendien op dat om de getrouwheidspremies te behouden het geld telkens opnieuw gedurende twaalf maanden op het boekje moet blijven. Of met een voorbeeld: heeft u voor het eerste jaar de getrouwheidspremie verworven en laat u het geld daarna nog 11 maanden staan, dan krijgt u die laatste 11 maanden geen getrouwheidspremie meer en moet u het doen met de basisrente alleen. Een zorgvuldige timing van uw stortingen en afnames is dus echt wel nodig als u het geafficheerde rendement zo dicht mogelijk wil benaderen.

Al meer dan tien jaar zijn er prijsbrekers op de markt met aantrekkelijke tarieven die de rentepremies over het algemeen ook een stuk doorzichtiger berekenen. Een vaste waarde is Argenta, al behoren de rentevoeten van deze bank niet meer altijd tot de aantrekkelijkste van de markt. Andere namen zijn de Nederlandse internetbanken Rabobank.be en ABN Amro. Verder zijn ook DHB Bank, Robeco, Centea, Cortal Consors en Finansbank meestal zeer voordelig. Hun voorwaarden kan u opvragen via internet of telefonisch. De meesten hebben hiervoor een groen nummer ter beschikking, dat u kan terugvinden op hun reclamedrukwerk of in de Gouden Gids. Check echter ook hier steeds vanaf wanneer de rentepremies beginnen lopen en wanneer de berekening van de premies stopt bij een afname van het geld. Voor wie het graag eenvoudig houdt, geldt één stelregel: kies voor de hoogste basisrente. Die krijgt u immers automatisch van bij de storting tot de afname, zonder verdere voorwaarden. Hiermee komt u dus nooit voor verrassingen te staan.

Frida Deceunynck

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud