Advertentie
Advertentie

Welke kapitalen komen in aanmerking?

(tijd) - De fiscale amnestie zal enkel gelden in 2004. Maar dan moeten de sommen, kapitalen of roerende waarden vóór 1 juni 2003 op een rekening staan bij een buitenlandse kredietinstelling of buitenlandse beursvennootschap. Meteen is de scharnierdatum duidelijk. Enkel het geld dat op de rekening stond op 31 mei van dit jaar komt in aanmerking voor de regeling. De groei sinds die datum moet blijven staan.