Welke kapitalen komen in aanmerking?

(tijd) - De fiscale amnestie zal enkel gelden in 2004. Maar dan moeten de sommen, kapitalen of roerende waarden vóór 1 juni 2003 op een rekening staan bij een buitenlandse kredietinstelling of buitenlandse beursvennootschap. Meteen is de scharnierdatum duidelijk. Enkel het geld dat op de rekening stond op 31 mei van dit jaar komt in aanmerking voor de regeling. De groei sinds die datum moet blijven staan.

Een pijnpunt is ongetwijfeld dat het moet gaan om sommen, kapitalen of roerende waarden geplaatst op een rekening. Geld dat los in een (buitenlandse) kluis ligt, komt niet in aanmerking. Het had op 31 mei op een buitenlandse rekening moeten staan. Dat is een logische beperking. Hoe ga je immers aantonen dat dit geld al op de geviseerde datum in het buitenland lag?

Wat meer stoort, is dat andere sommen, kapitalen en roerende waarden 'op rekening' moeten staan. Als u een aandelenportefeuille op een rekening staan heeft (via bijvoorbeeld gedematerialiseerde effecten) bij een buitenlandse bank of beursvennootschap, komen alle aandelen in aanmerking voor fiscale amnestie. In het geval ze gewoon in een kluis liggen duidelijk niet. Maar daar stopt het niet. Neem eens aan dat u uw grijs of zwart geld in een verzekeringsproduct (zoals tak21 en tak23) heeft gestopt, dat vermogen geparkeerd heeft in een buitenlandse trust of holding of daarmee een onroerend goed heeft gekocht in het buitenland. Dan kunt u geen gebruik maken van de fiscale amnestie. Een gemiste kans: daar zitten de echt grote vermogens. Die dreigen dus nog verder weggestopt te worden voor de Belgische fiscus.

Helemaal merkwaardig is dat de regeling enkel geldt voor geld dat op een 'buitenlandse' rekening staat. Grijs of zwart geld dat op 31 mei op een rekening bij een Belgische kredietinstelling of beursvennootschap staat, kan geen gebruik maken van de fiscale amnestie. Ook hier is de grote vraag of dit het gelijkheidsbeginsel niet schendt. Wat is het objectieve criterium om een onderscheid te maken tussen een Belg met zwart (of grijs) geld in België of het buitenland?

Als u gebruik wil maken van de regeling, moet u de sommen, kapitalen of roerende waarden overschrijven op een rekening bij een kredietinstelling of beursvennootschap die in aanmerking komt om de amnestie uit te voeren. Dat moet volgens het ontwerp niet absoluut een kredietinstelling naar Belgisch recht zijn. Het mag bijvoorbeeld ook een Luxemburgse bank zijn. Wil zo'n instelling haar klanten de fiscale amnestie geven, dan zal ze daarvoor een bijzondere inschrijving moeten vragen aan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF). Belangrijk is dat het geld niet terug naar België moet komen. Het mag blijven staan op de rekening waar het al stond, zolang het maar wordt aangegeven. Het moet wel op een rekening komen van een instelling uit de Europese Unie. Zo is het vrije verkeer van kapitalen binnen de Unie gewaarborgd.

De fiscale amnestie kan niet in een aantal gevallen. Het geld mag niet afkomstig zijn van een witwasoperatie of van een onderliggend misdrijf (conform art. 3 Wet 11.01.1993). Een logische uitzondering. Trouwens, de bemiddelaar en de cel voor financiële informatieverwerking (CFI) zal zijn werk blijven doen. Verdacht geld wordt hoe dan ook gemeld. Bovendien mogen de sommen, kapitalen of roerende waarden vóór de overschrijving op een 'Belgische' bankrekening niet het voorwerp uitmaken van een onderzoek van een Belgische belastingadministratie waarvan de aangever vóór de datum van overschrijving door die belastingadministratie per brief werd geïnformeerd. Dat is een gevaarlijke bepaling. Een stoute controleur zou eind 2003 wel eens op het idee kunnen komen naar een aantal belastingplichtigen een vraag om inlichtingen te sturen voor de jaren 2000 tot 2002. Een vraag om inlichtingen kondigt zo goed als steeds een nakend onderzoek van de fiscus aan. Zo zou die controleur een aantal belastingplichtigen van wie hij vermoedt dat ze gebruik zullen maken van de fiscale amnestie, een pad in de korf kunnen zetten. Een gelijkaardige bepaling geldt bij een strafonderzoek.

In principe geldt het 'grote pardon' voor 'in het zwart' verdiend geld tot 31 mei 2003. Maar op die algemene regel bestaan twee grote uitzonderingen. Komt het zwarte geld uit beroepsinkomsten die in de personenbelasting moeten, dan is amnestie niet mogelijk voor geld dat zo verdiend werd gedurende de inkomstenjaren 2002 en 2003. Stel dat een loontrekkende 'in het zwart' wordt betaald en dat hij dat geld op een buitenlandse rekening plaatste. Dan kan de amnestie voor het geld verdiend tot 2001. Het latere geld blijft verstoken van 'pardon'. Betrekt hij het toch in de regeling, dan mag de fiscus het hoe dan ook nog belasten na controle tegen de gewone tarieven.

En gaat het om ontdoken successierechten, dan moet het overlijden dateren van vóór 1 januari 2003. Maar dan moet de aangifte in de successie binnen zijn uiterlijk op 31 mei 2003, tenzij daar uitstel voor bekomen was.

De auteur is accountant, docent Hogeschool Gent en gastprofessor aan de Universiteit Gent.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud