Wie specialist via huisarts bezoekt betaalt minder remgeld

(belga) - De federale minister van Volksgezondheid, Rudy Demotte (PS), pleit voor een aangepast systeem van terugbetaling van medische kosten. Hij spoort patiënten aan eerst langs hun huisarts te passeren in plaats van systematisch de specialist op te zoeken. Het bezoek aand e specialist zou dan zelfs volledig terugbetaald kunnen worden.

De PS-minister maakte samen met vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg een balans op van de discussies die werden opgestart in het kader van de Gezondheidsdialogen. Demotte hoopt met de verschillende betrokkenen tot een consensus te komen over een gamma aan maatregelen.

Demotte stelt onder meer voor vanaf 2005 het remgeld, dat de patiënt zelf moet betalen, te verminderen of zelfs volledig terug te betalen voor een eerste raadpleging bij een specialist. Voorwaarde is wel dat de patiënt eerst langsgaat bij zijn vaste huisarts, die het globale medische dossier van de patiënt beheert. De patiënt moet aangemoedigd worden op een optimale wijze gebruik te maken van de zorg die hij nodig heeft via een gepast zorgtraject. Het is niet de eerste keer dat geprobeerd wordt de 'eerstelijnszorg' (de huisarts) te ondersteunen. Daarnaast wil de minister streven naar de erkenning van samenwerkingsverbanden tussen huisartsen en pleit hij voor een verhoogde inspanning inzake informatisering van de medische gegevens.

Demotte hoopt met de maatregelen tegemoet te komen aan de kritiek van vier Vlaamse huisartsenorganisaties. Die riepen hun leden begin januari op het tariefakkoord niet te respecteren dat artsensyndicaten en ziekenfondsen in december afsloten. Ze nemen het niet dat een hoger ereloon wordt gekoppeld aan het minder voorschrijven van geneesmiddelen. Alle huisartsen en specialisten hebben tot eind februari de tijd zich niet akkoord te verklaren met de tariefafspraken. Zondag riep de minister de huisartsen en de specialisten alvast op hun egelstellingen te verlaten.

In het kader van de administratieve vereenvoudiging kondigde de minister aan dat het aantal voorwaardelijke terugbetalingen van geneesmiddelen - dat wil zeggen met een voorafgaandelijk fiat van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds - zal verminderen. Een en ander zou beperkt blijven tot controle achteraf in functie van het voorschrijfprofiel van de arts. Demotte stipte voorts aan dat hij de forfaitaire financiering in de zorg wil bevorderen op voorwaarde dat de kwaliteit van de zorg en de toegankelijkheid voor de patiënt niet in het gedrang komen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud