Worden huizen in Vlaanderen duurder?

De nieuwe regeling voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat, van toepassing in 2007, maakt woningen in Vlaanderen 5.000 tot 10.000 euro duurder. Hoe deze bijkost vermijden?

De reductie van de uitstoot van broeikasgassen zal de rode draad worden van de onderdelen "mobiliteit" en "energie" van het milieuconvenant vanaf 2008.

Een belangrijk deel van de Vlaamse doelstelling zal behaald worden via (kleinschalige) projecten" zoals duurzaam bouwen, hernieuwbare energie en duurzame bedrijventerreinen. " Anderzijds is het stimuleren van gedragsverandering een belangrijke opdracht binnen het klimaatbeleid.

Waar staat EPB voor?

EPB staat voor "energieprestatie en binnenklimaat". Het EPB-decreet en het EPB-besluit regelen aan welke isolatie- en energieprestatie-eisen een nieuwe of te verbouwen woning of gebouw moet voldoen. De energieprestatie drukt de mate uit waarin gebouwen energie verbruiken. Behalve aandacht voor het beperken van het energieverbruik, worden in de energieprestatieregelgeving ook ventilatievereisten opgelegd. Voldoende ventilatie is immers van groot belang voor een woning of gebouw met een gezonde binnenlucht.

De overgangsperiode voor de EPB-regeling loopt eind december af. Vanaf 2007 komen er controles en hoge boetes voor wie niet aan de EPB-norm voldoet. Elk onderdeel van een huis moet aan de strenge isolatie- en efficiëntienormen beantwoorden om het energieverbruik drastisch af te remmen.

Zo krijgt natuurlijke ventilatie de voorkeur op het energie-intensieve airconditioning. De installatie van aircosystemen in kantoren wordt vanaf 2007 afgeremd. Wie de strenge EPB-norm niet haalt, betaalt hoge boetes, ook indien slechts een onderdeel de norm niet haalt. De boetes lopen op tot drie keer de investering.

Om die extra kosten te vermijden, zullen veel bouwheren nog voor het einde van dit jaar hun vergunningsaanvraag indienen, verwacht Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). De meerkost voor de EPB-norm wordt door de energiebesparing terugverdiend op drie tot zes jaar.

VDB

Photo Belga

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud