Advertentie

Zorgverzekering toegankelijker voor Vlaamse Brusselaars

(tijd) - Vlaamse Brusselaars die een beroep doen op tweetalige zorginstellingen in Brussel die door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn erkend, kunnen voor de verstrekte zorg een terugbetaling krijgen uit het Vlaams Zorgfonds.

De Vlaamse zorgverzekering, die sinds 1 oktober operationeel is, staat ook open voor inwoners van het Brussels Gewest. De verzekering vergoedt een deel van de kosten voor niet-medische hulpverlening die verstrekt wordt door mantelzorgers (familieleden of vrienden), professionele zorgverleners en zorgvoorzieningen. De diensten moeten geleverd worden door een organisatie of instelling die door de Vlaamse overheid is erkend.

Vlaamse Brusselaars klaagden erover, dat er maar weinig Vlaamse voorzieningen zijn in Brussel. Daardoor is het voor hen moeilijk om op de zorgverzekering een beroep te doen.

Na lange en moeizame onderhandelingen hebben de Franstaligen in Brussel ermee ingestemd dat bicommunautaire, tweetalige voorzieningen die erkend zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), waarin Vlamingen en Franstaligen vertegenwoordigd zijn, een overeenkomst kunnen sluiten met het Vlaams Zorgfonds. Voorwaarde voor terugbetaling is wel dat de Vlaamse Brusselaar in het Nederlands bediend wordt. De maatregel kost volgend jaar 2,2 miljoen euro.

MD

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud