Zwaar gehandicapten erven voordeliger

(tijd) - Zwaar gehandicapten in Vlaanderen betalen vanaf 1 januari minder successierechten. De invoering van een vrijstelling van successierechten op een erfenis tot, afhankelijk van de leeftijd, maximum 54.000 euro (rechte lijn) of 18.000 euro (andere gevallen) is opgenomen in het ontwerp van programmadecreet dat de Vlaamse regering bij het Vlaams Parlement indiende.

Het ontwerp van programmadecreet, met maatregelen ter begeleiding van de begroting voor 2003, bevat twee wijzigingen aan de regelgeving voor de successierechten.

Vanaf 1 januari komt er een gunstregeling voor zwaar gehandicapte personen, zoals die omschreven worden in het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992. De Vlaamse regering verrekent op die manier dat zij niet in staat zijn een normaal arbeidsloon te ontvangen.

Een zwaar gehandicapte erfgenaam wordt vrijgesteld van de betaling van successierechten op een deel van of zelfs de hele erfenis. De vrijgestelde som is afhankelijk van de leeftijd. Hoe jonger, hoe groter de vrijstelling. Het basisbedrag is 3.000 euro voor een erfenis in rechte lijn en 1.000 euro in de andere gevallen. Het wordt vermenigvuldigd met een factor 2 (erfgenaam ouder dan 80 jaar) tot 18 (erfgenaam 20 jaar of jonger).

Het volledige artikel kunt u lezen in De Financieel-Economische Tijd van 19 november

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud