'Het subprime-probleem zal niet doorsijpelen in de brede economie'

Ben Bernanke geeft geregeld toespraken, maar ze hebben lang niet altijd een even grote impact als zijn speech van dinsdag. De topman van de Amerikaanse centrale bank ging dieper in op het probleem van de Amerikaanse huizenmarkt en de hoge ingebrekestellingen onder de zogenaamde subprime loans, hypotheekleningen aan particulieren van het lagere segment.

Bernanke gaf eerst commentaar over de inflatie: 'Zoals verwacht zagen we een gestage terugval van de kerninflatie, ook al blijft zijn niveau nogal verheven. (...) De risico's voor inflatie blijven opwaarts gericht.'

Inflatie blijft dus een muizenis in het hoofd van Bernanke, zoveel is duidelijk. Hoe zit het met die andere kant van de economische medaille, een groeivertraging? 'De correctie in de huizenmarkt is scherp geweest. Vanaf hun top van midden 2005 is de verkoop van bestaande woningen 10 procent gezakt. De verkoop van nieuwe woningen viel 30 procent terug. Eind vorig jaar leek een stabilisering van de vraag mogelijk, maar in de eerste vier maanden zakte die verder.' Ook de huizenprijzen blijven verzwakken.

De bouw van eengezinswoningen viel sinds begin 2006 met een derde terug, vervolgt de monetaire baas. 'Voldoende om 1 procentpunt af te trekken van de reële bbp-groei in de voorbije vier kwartalen.' Voorts is het aantal niet verkochte nieuwe woningen fors gestegen. Bernanke besluit uit dit alles: 'De sector van de residentiële bouw zal nog een tijd zwak blijven.'

De opflakkering van betalingsmoeilijkheden van de 'subprime lenders' maakt de toestand nog hachelijker. De banken zijn begrijpelijkerwijs strenger in hun leningspolitiek. Voorts zullen kandidaat-leners worden afgeschrikt door de negatieve pers over subprimes, wat volgens Bernanke de huizencrisis alleen maar zal verlengen.

Met al die opmerkingen lijkt Bernanke aan te geven dat ook de door de slabakkende woningmarkt veroorzaakte groeiproblemen een bron van muizenissen zijn. Maar dan neemt hij een opmerkelijke bocht. 'Fundamentele factoren - met inbegrip van een robuuste groei van de inkomens en relatief lage hypotheektarieven - zullen de vraag naar woningen uiteindelijk wel herstellen. Overigens hebben de subprime-problemen allicht geen ernstige gevolgen voor de brede economie en het financiële systeem.' Slotsom: het zal een poos duren eer de Fed de rente zal verlagen. PHu

Gesponsorde inhoud

Partner content