Het tweelingprobleem

De Amerikaanse aandelenmarkt raakt hoe langer hoe meer vervreemd van de echte wereld. De S&P-500 steeg dit jaar al 6 procent, wat erop wijst dat beleggers enkele zaken gewoon uit het oog verliezen: de groei van het bruto binnenlands product per hoofd schommelt rond nul, detailhandelsverkopen groeien niet, de huizenmarkt is in verval en de inflatie blijft onverzettelijk boven de Fed-normen. Slechts wanneer die ongunstige gegevens zich vertalen in onverwacht slechte bedrijfsresultaten, lijkt de realiteit toch de bovenhand te halen.

Gegevens over de economische groei zijn de jongste weken unaniem slecht. Hoewel de 'geavanceerde' groei van het bbp over het eerste kwartaal 1,3 procent bedroeg, mikken economen op een herzien cijfer van minder dan 1 procent op 31 mei. Omdat de Amerikaanse bevolking jaarlijks met 1 procent aandikt, lijkt dat op een recessie te wijzen. De detailhandelsverkopen zakten in april met 0,2 procent. Opnieuw, met een bevolkingsaangroei van 1 procent doet dat aan een recessie denken. Recente gegevens en aanwijzingen voor een verdere verzwakking van de huizenmarkt doen vermoeden dat de trend voor beide voorgenoemde cijfers neerwaarts is, en niet opwaarts.

Wat de inflatie betreft, bleef de Median Consumer Price Index van het Fed-bureau in Cleveland halsstarrig boven 3 procent en consumentenprijzen stegen op jaarbasis met 5,7 procent in het eerste kwartaal. De kerncijfers zijn misschien lager, maar ze zijn niet helemaal relevant. Consumenten en beleggers kopen voeding en energie en andere dingen, zodat echte intrestvoeten en bestedingen betrekking hebben op het ganse prijzenplaatje, en niet enkel op de kern.

Dat tweelingprobleem van stagflatie en inflatie weerspiegelt zich hoe langer hoe meer in de bedrijfswinsten. Wal-Mart, de grootste supermarktgroep ter wereld, haalde dan wel zijn winstdoelstellingen in het eerste kwartaal, maar deelde de slechtste omzet in gelijk aantal winkels in drie decennia mee. Home Depot, 's werelds grootste doe-het-zelfketen, zag zijn winst in het eerste kwartaal met 30 procent kelderen, 10 procent onder de analistenprognoses.

Terwijl Amerikaanse bedrijven met internationale activiteiten profiteren van een zwakke dollar, is het waarschijnlijk dat de binnenlandse inflatie, hardnekkig en naar recessie neigend, de winstcijfers in de consumentgeoriënteerde sectoren flink zal aantasten.

Gesponsorde inhoud

Partner content