Akzo Nobel en ASML kneusjes van de dag

-- (tijd) - De Europese beurzen gingen gisteren vlot vooruit toen de inflatievrees in de VS werd getemperd. In Amsterdam kregen Akzo Nobel en ASML rake klappen.