Arbeidsongeschikt als zelfstandige

(netto) - Als zelfstandige moet je de eerste maand van arbeidsongeschiktheid zelf zien te financieren. Wel moet je bij een ongeluk of ziekte onmiddellijk je ziekenfonds op de hoogte brengen, binnen 28 dagen nadat je arts de arbeidsongeschiktheid heeft vastgesteld.