Bedrijfsobligaties in VS krijgen klap

(bloomberg) - De Amerikaanse markt van de kortlopende bedrijfsobligaties (commercial paper) zit in de grootste crisis in zeven jaar. Het totaal van de uitstaande kortlopende bedrijfs- obligaties is de voorbije drie weken met 244 miljard dollar (11%) gedaald, de grootste krimp sinds 2000. De terugval heeft alles te maken met de flink toegenomen risicoaversie van beleggers door de subprimecrisis.