De SCOB20, barometer van 175 jaar Brusselse ups en downs

(tijd) - De SCOB20-index vormt de bekroning van tien jaar monnikenwerk van een groep onderzoekers van het Studiecentrum voor Onderneming & Beurs (SCOB) van de Universiteit Antwerpen. De financieel economen Jan Annaert, Marc De Ceuster en Frans Buelens, de historici Helma De Smedt, Greta Devos en Hans Willems, en de informaticus Jan Paredaens zetten onder voorzitterschap van Ludo Cuyvers tonnen vergeelde archieven en miljoenen koersdata van de Brusselse beurs op computer.