Euro wordt eindelijk teruggewezen tegenover dollar

-- (tijd) - Na de impulsieve opwaartse beweging van de euro de voorbije maand zetten de eerste negatieve economische tekenen van de dure munt aan tot een correctie van 1.2970 naar 1.2700 dollar.

De euro zette de voorbije week tegen de dollar op heel sterke voet in, voortbordurend op de negatieve Amerikaanse cijfers uit de voorgaande dagen. Cruciaal in dit verhaal was het verwachtingspatroon voor de rentekloof tussen de Verenigde Staten en Europa. Zwakkere Amerikaanse data wijzen op een nakend einde van de opwaartse rentecyclus wat de relatieve aantrekkelijkheid van de dollar als beleggingsmunt danig ondermijnt. Zonder deze aanzienlijke kapitaalstromen is de vrees reëel dat het oplopende Amerikaanse handelstekort niet op adequate wijze kan worden gefinancierd zonder significant waardeverlies van de dollar op de internationale markten. Het voordeel ligt in dergelijk scenario bij economieën die aan het begin van hun opwaartse rentecyclus staan, met name de eurozone en Japan.

Het was dan ook geen al te grote verrassing dat de Europese munt op maandag zonder noemenswaardige economische data op de kalender, op 1.2970 een nieuw hoogtepunt tegen de dollar bereikte in de huidige cyclus. Echter, met de haast mythische 1.30 grens in zicht werden de eerste winstnemingen gesignaleerd. Het leek wel of men plots tot de conclusie was gekomen dat de euro op amper anderhalve maand ruwweg van 1.1950 naar 1.2950 in waarde was gestegen.

Technisch en fundamenteel was een zekere correctie dan ook ver over tijd en met een aantal cru-ciale Amerikaanse data op het programma werd verkozen om de winsten van voorbije euro-aankoopstrategieën te gelde te maken. Een flauwer dan verwachte meting van het Duitse economisch vertrouwen op dinsdag werd hiervoor als eerste feitelijke aanzet genomen.

De hoge grondstofprijzen gecombineerd met de sterke euro werden als voornaamste oorzaken geciteerd voor de pessimistischere kijk van de Duitse ondernemer, wat een consequente impact op het beleid van de ECB zal hebben indien deze trend zich doorzet. De publicatie van hogere Amerikaanse producenten- en consumentenprijzen in de daaropvolgende 36 uur zette niet alleen de beurzen aan tot een correctie maar deed bovendien het besef groeien dat er toch nog hogere rentes kunnen worden ingecalculeerd voor de Verenigde Staten. Vooral de 5,1 procent jaarlijkse groei in totale prijsdruk, een record voor de laatste 15 jaar, veroorzaakte wat nervositeit in de rangen van de Amerikaanse centrale bankiers met verdere dollarwinst versus de euro naar de lagere 1.2710 niveaus tot gevolg. Een flinke toename in het aantal Amerikaanse werklozen op weekbasis en een dalende verwachting voor het economische sentiment in de VS zorgden voor een tijdelijke correctie donderdagnacht. Zij die deze beweging echter als een gelegenheid zagen om de euro opnieuw aan te kopen waren er aan voor hun moeite na de publicatie van een reeks tegenvallende Franse economische groeicijfers gisteren zodat de week nabij de 1.2700 grens kon worden afgesloten.

Loonie

In de globale context van door hoge energie- en grondstofprijzen gedomineerde inflatiecijfers kwam de verrassing van de week uit Canada waar de kerninflatie, voor de maand april met 0,1 procent daalde. Op jaarbasis stemt dat overeen met een prijsdruk van 1,6 procent, aardig onder de doelstellingen van de Canadese centrale bank. De zwakke inflatiecijfers verstevigden de kans op een monetair status-quo volgende week en duwden de loonie, zoals de Canadese dollar informeel wordt genoemd, dieper in het verlies dat alle grondstofmunten de voorbije dagen dienden te ondergaan. Op vrijdag kocht 1 Amerikaanse dollar opnieuw meer dan 1,1220 Canadese tegenhangers, het hoogste peil in de voorbije maand.

Dennis Van Landeghem

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud