Europa vraagt gebruikers bezorgdheid over beurzenconsolidatie te uiten

(tijd) - De Europese Commissie stuurde een vragenlijst naar de belangrijke gebruikers van de beurzen om te weten te komen in hoeverre een mogelijke fusie tussen Deutsche Börse en Euronext de concurrentie in het gedrang brengt. Charlie McGreevy, de Commissaris voor de Interne Markt, is bezorgd dat een Europese beurzenfusie de kosten voor de financiële instellingen en de beleggers de hoogte injaagt.