Fortis dupe van crisissfeer in Brussel

-- (tijd) - Meer nog dan elders in Europa was het in Brussel een bloedrode handelsdag. De oorzaak was ook hier de zorg over de kredietmarkt. De zware gewicht van de financiële aandelen KBC, Dexia en Fortis in de Bel20 deden de sterindex duiken. De beter dan verwachte resultaten van de bank-verzekeraar Fortis kregen in een dergelijke beurssfeer niet de aandacht die ze verdienen.