Advertentie
Advertentie

Geen Kyoto zonder Lissabon

-- In de verkiezingscampagnes van de Belgische politieke partijen regent het beloftes om de milieudoelstellingen van Kyoto te halen. Helaas blijft het oorverdovend stil over beleidsmaatregelen om België 'Lissabon' te doen halen, de plechtige ambitie om van Europa tegen 2010 de meest concurrentiële economie ter wereld te maken. De weg naar Kyoto loopt nochtans via Lissabon.