Groeilanden nieuwe bankiers van de wereld

De ontwikkelingslanden realiseren pas sinds acht jaar een overschot op hun lopende rekening. Dat surplus stijgt sinds 2000 elk jaar, vooral dankzij China en de olieproducerende landen. De rijke landen daarentegen, zien hun tekort op de lopende rekening toenemen. Dat deficit is hoofdzakelijk te wijten aan de VS. Landen met een overschot op de lopende rekening voeren kapitaal uit. Zij financieren landen met tekorten, die dus kapitaal invoeren.