'Het eerste wat bij me opkomt als ik opsta is: 'Waar ben ik?''

-- (tijd) - William De Vijlder, de eindverantwoordelijke van de Fortis-beleggingsfondsen, is een drukbezet man. Hij leidt een team van 220 experts die nagenoeg overal ter wereld actief zijn. Dat werk slorpt al zijn tijd op. Zelf zit hij er niet mee: hij ademt economie en financiën. En hij is voortdurend op reis. 'Het eerste wat bij me opkomt als ik opsta is: 'Waar ben ik?'', zegt hij. En toch vond hij nog een uurtje voor een gesprek over hemzelf en zijn bedrijf.