Advertentie
Advertentie

Hoe koopt u een aandeel?

(netto) - Wie een aandeel wil kopen heeft verschillende mogelijkheden. U kunt zich wenden tot een bank, een onafhankelijke makelaar of een on-linemakelaar. Die zal voor u een effectenrekening openen waarop uw aandelenposities worden bijgehouden. Bij de aankoop of verkoop van het aandeel houdt u best rekening met twee types kosten: de transactiekosten en de beurstaks. De transactiekosten gelden zowel bij aankoop als bij verkoop van uw aandeel. Die kosten lopen sterk uiteen en hangen af van drie factoren. Ten eerste van de beurs waarop uw aandeel noteert. Voor een aandeel op de Amerikaanse beurs betaalt u meer transactiekosten dan voor een aandeel op de Brusselse beurs. Ten tweede hangen de kosten ook af van de makelaar. Doorgaans zijn on-linemakelaars (bijvoorbeeld VMSKeytrade of Binck) het goedkoopst. Ten derde speelt ook de grootte van uw order een rol. Koopt u voor een groot bedrag, dan kunnen de kosten lager uitvallen.