Maak tijd voor een afspraak met uzelf

(netto) - Is er een ideaal moment om uw vermogen in kaart te brengen? Nee, het is eigenlijk altijd een goed ogenblik om inzicht te krijgen in uw financiële situatie. Maar er zijn wel enkele tijdstippen waarop een stand van zaken zich opdringt. Mutatiemomenten, om het met een vakterm te zeggen: de aankoop van een eigen woning of een ander onroerend goed, het starten of overlaten van een eigen zaak, bij een echtscheiding, wanneer de kinderen gaan studeren of het huis verlaten, pensionering, of ter voorbereiding van de erfenis. Het zijn stuk voor stuk momenten in de financiële levenscyclus die doorgaans voor een wijziging in de samenstelling van het vermogen en/of het gezinsbudget zorgen. En dan is, net als in het bedrijfsleven, veranderingsmanagement nodig om de overgang naar een nieuwe financiële levensfase vlot te laten verlopen. Vraag uw financieel adviseur op zo'n moment zeker uw vermogenstoestand in kaart te brengen en na te gaan welke ingrepen nodig zijn om uw vermogen optimaal te blijven behe(e)r(s)en.