'Beurswinsten zijn de schatten van de kwelgeesten. Soms nemen ze de vorm aan van karbonkelstenen, soms zijn het kolen, dan weer diamanten of vuurstenen. Soms zijn het tranen.'