'De hedge funds zijn niet erg talrijk in Europa. Ik betreur dat.'