Offshore heeft de wind in de wieken

-- Als Europa de Kyotodoelstellingen wil behalen zijn grote investeringen nodig. Wind op zee zal daarbij een grote rol spelen. Tegen 2020 zou van de elektriciteitsproductie in de EU liefst 12 procent van wind komen, met als voornaamste bron wind op zee. Duitsland heeft zelfs de doelstelling om in 2030 de helft van de hernieuwbare energie te produceren via wind op zee. We belichten via welke bedrijven beleggers kunnen inspelen op die trend.