Ondernemen, dat is opboksen tegen onmeetbare onzekerheden

-- (tijd) - Omgaan met onzekerheid is de grote uitdaging van de homo economicus. Onzekerheid is alomtegenwoordig en bovendien volstrekt onvoorspelbaar. Ondernemers die in zo'n heikele omgeving succesvol zijn, komen als winnaars uit de bus. Ziedaar de these van Frank Knight, een briljant econoom uit Chicago, die komaf maakt met de veronderstelling dat alles in modelletjes kan worden gegoten.