Overtuigd marxist evolueert tot spilfiguur in financiële wereld

-- (tijd) - Hij schonk de beleggers zijn Arbitrage Pricing Theory (APT), samen met CAPM de belangrijkste theorie voor effectenwaarderingen. Hij schonk de marktenzalen een optiemodel, eenvoudiger en handiger dan dat van Black & Scholes. Hij zorgde ervoor dat 'arbitrage' een centraal begrip werd op de financiële markten. Hij is een van de grootste vernieuwers van het kapitalistische denken. Hij, die in zijn studententijd een radicale marxist was, is vandaag een rijk zwaargewicht in Wall Street: Stephen Ross.