Quote

'Dit kan een gevaarlijk fenomeen worden, zoals een hond die zijn staart najaagt. De markt reageert, of liever overreageert, op percepties van wat de centrale bank zou doen, en de centrale bank kijkt naar de markten voor signalen voor wat zij zou moeten doen.'