Schoolpremie

(netto) - Omdat het onderwijs in ons land nog lang niet gratis is, besliste de regering deze zomer de gezinnen in september een 'schoolpremie' uit te keren. Na veel gehakketak werd uiteindelijk beslist voor leerlingen uit het basisonderwijs (6 tot 11 jaar) een premie te betalen van 50 euro gedurende twee jaar. Het is de bedoeling van minister Frank Vandenbroucke (sp.a) het basisonderwijs tegen 2008 volledig gratis te maken, zodat deze premie over twee jaar overbodig wordt.