Small- en midcaps afgestraft in Brussel

-- (tijd) - Met verliezen van soms meer dan 10 procent waren de kleine en middelgrote aandelen op de Brusselse continumarkt de grootste slachtoffers van de verkoopgolf van gisteren. Experts reageren niet al te verrast op de zware verliescijfers. De Brusselse small- en midcaps waren de voorbije maanden zo fors gestegen dat een correctie niet kon uitblijven, klinkt het.