Stuurloze handel zoekt heil in Duits ondernemersvertrouwen

-- (tijd) - De euro moest deze week terrein prijsgeven, omdat de wisselmarkt meer aandacht had voor slechte Europese cijfers dan voor tegenvallende Amerikaanse indicatoren. Intussen bereikte de yen een zoveelste historisch dieptepunt.