Verdachte obligaties bedrijven afgestraft

(tijd) - De financiële crisis veroorzaakt door de Amerikaanse rommelhypotheken (subprimes) resulteert in fors hogere rentetarieven voor kortlopende bedrijfsobligaties (commercial paper) met als onderpand bijvoorbeeld rommelobligaties of nog te innen betalingen met kredietkaarten (zogenaamde 'asset backed' obligaties).