Verminderd inschrijvingsgeld voor beursstudenten geeft financiële ademruimte

(netto) - Studenten die in aanmerking komen voor een studietoelage krijgen een korting op het inschrijvingsgeld aan de universiteit of hogeschool. In de plaats van het volledige inschrijvingsgeld aan een universiteit van 523,7 euro (505 euro aan de UGent) betaalt u als beursstudent slechts 80 euro. Voor bijna-beursstudenten bedraagt het inschrijvingsgeld 320 euro (336,70 aan de UGent).