Belgen werken te weinig en betalen te veel belastingen

Te weinig Belgen werken en de belastingen zijn hier te hoog. Dat zijn volgens het concurrentie-rapport van de Zwitserse managementschool IMD de belangrijkste zwakheden van ons land.

(m24/tijd) - België staat daarmee op de 24e plaats op 55 landen, een trede hoger dan vorig jaar. De uitdagingen voor het komende jaar zijn loonmatiging, een hogere werkzaamheidsgraad, begrotingsoverschotten en een stabiel beleid.

De experts van de Zwitserse managementschool IMD hanteren een pak criteria en rangschikken ieder land volgens die criteria. België is bij de koplopers wat betreft internationale handel, het aantrekken van buitenlandse investeringen, productiviteit, infrastructuur en onderwijs. Ook voor gezondheid en milieu scoort België niet slecht. Bar slecht zijn de scores inzake de belastingdruk (voorlaatste plaats) en de werkgelegenheidsgraad. Voor andere factoren is België een middenmoter.

Vijf uitdagingen

De onderzoekers identificeren vijf uitdagingen voor België:

  • 1. Loonmatiging, vooral in een periode van hoge inflatie.
  • 2. Meer inspanningen om de werkgelegenheidsgraad op te krikken.
  • 3. Garanties voor een stabiel wetgevend kader om investeringen aan te trekken en ondernemerschap te stimuleren.
  • 4. Meer proactief optreden inzake innovatie om zo meer voordeel te halen uit de globalisering
  • 5. Grotere begrotingsoverschotten creëren om zo de vergrijzing voor te bereiden.

 

10 gouden tips

Klik om te vergroten

IMD schuift voor alle landen tien gouden tips voor meer concurrentiekracht naar voren: stabiele wetgeving, performante administratie, investeringen in infrastructuur, versterken van de middenklasse, creatie van kmo's, een evenwicht bewaren tussen lonen, productiviteit en belastingdruk, sparen aanmoedigen, aantrekken van buitenlandse investeringen, de voordelen van globalisering combineren met sociale cohesie, iedereen laten genieten van de stijgende welvaart.

Behalve voor de fiscale druk en de lage werkgelegenheidsgraad beantwoordt de Belgische overheid vrij goed aan die criteria. Ondernemingen kunnen vrij snel worden opgericht, buitenlandse investeerders zijn welkom. De kredietwaardigheid van de overheid is goed.

Belgische groei beperkt

Ook het onderwijs en de infrastructuur is in België over het algemeen goed. Problemen zijn er wel met de kostprijs van internet, gsm-verbindingen en telecommunicatie in het algemeen. Goede economische prestaties zijn het gevolg van de hoge productiviteit. De onderzoekers van IMD zien wel een negatief punt in de economische groei. Groei is het resultaat van concurrentiekracht, maar kan er ook de oorzaak van zijn. De Belgische groei is te beperkt om een aanzwengelend effect te hebben.

De politieke instabiliteit heeft ook haar weg gevonden naar het rapport. De onderzoekers melden een gestegen risico op instabiliteit en vinden dat er minder lijn zit in het optreden van de overheid. Die begrijpt de ondernemersnoden minder dan vroeger.

DDW

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud