Derivaten: met veel risico naar minder risico

Afgeleide producten, zoals opties en warrants, worden vaak met veel risico geassocieerd. Terecht, want met die derivaten kunt u gemakkelijk uw volledige inleg of zelfs meer kwijtspelen. Maar er zijn ook troeven: naast een potentieel hoog rendement bieden derivaten de mogelijkheid om het risico van uw totale portefeuille te verkleinen.

Afgeleide producten zijn geen eigendomsrechten. Ze geven enkel het recht om een bepaald effect (aandeel, grondstof ) te kopen (call) of te verkopen (put) op een afgesproken moment en voor een vooraf bepaalde prijs. Dat recht is, net zoals een aandeel, beursgenoteerd en kan dus verhandeld worden. De prijsbepaling van een afgeleid product is wel veel complexer dan die bij aandelen. Een voorbeeld om dat verduidelijken.

Stel dat u een calloptie van 1,5 euro koopt op het aandeel Fortis. Een calloptie geeft u het recht het onderliggende aandeel voor een vooraf bepaalde prijs en op een afgesproken dag te kopen. In het voorbeeld bedraagt de uitoefenprijs 30 euro en ligt de vervaldag op 31 maart 2008. De koers van het Fortis-aandeel bedraagt bij aankoop van de optie 30 euro.

eindvervaldag tot 34 euro zijn opgeklommen. Dan zou de prijs van de optie wellicht rond 4 euro uitkomen. Dat is meer dan het dubbele van de aankoopprijs (1,5 euro). Het aandeel zelf is over dezelfde periode 'slechts' met 13 procent gestegen (van 30 naar 34 euro). Dat die optie zo duur wordt, is logisch. Met de optie beschikt u over het recht een Fortisaandeel tegen 30 euro te kopen, terwijl u er op de beurs 34 euro moet voor neertellen.

Omgekeerd komt ook het risico van de belegging tot uiting. Stel dat de aandelenkoers van Fortis op eindvervaldag 29 euro bedraagt, dan is de optie waardeloos. Het recht waar u 1,5 euro voor betaalde is nu 0 euro waard. Want niemand wil een Fortisaandeel voor 30 euro kopen als het op de beurs voor 29 euro beschikbaar is.

Prijsbepaling

De prijs van een optie is niet enkel afhankelijk van de prijs van de onderliggende waarde. Ook de looptijd tot eindvervaldag speelt een rol. Hoe langer de optie nog loopt, hoe meer het onderliggende aandeel de kans heeft om boven (onder) de uitoefenprijs te komen. Andere factoren die een rol spelen zijn de beweeglijkheid van het onderliggende aandeel en de rentestand.

Om het uiteindelijke effect van die gezamenlijke factoren duidelijk te maken, worden enkele Griekse termen gebruikt. De belangrijkste is de delta. De delta is een maatstaf voor het hefboomeffect, een kenmerk van afgeleide producten. Een kleine procentuele koersbeweging in de onderliggende waarde kan tot een grotere procentuele wijziging leiden van de premie.

Strategieën

Hoewel afgeleide producten de bedoeling hebben op eindvervaldag al dan niet de levering van de onderliggende waarden na te komen, worden ze vooral gebruikt als beleggingsinstrument voor de korte termijn. Globaal zijn er twee strategieën.

1. Inspelen, met zin voor risico, op het hefboomeffect van een derivaat. Stel bijvoorbeeld dat u geen Fortis-aandelen in portefeuille heeft, maar u bent er zeker van dat de koers van het aandeel op korte termijn zal stijgen. Dan kunt u met een calloptie, met een adequate uitoefenprijs en afloopdatum, inspelen op die stijgende prijs. Omdat de optie bij een koersstijging proportioneel sterker zal stijgen dan het aandeel, profiteert u dan van het hefboomeffect. Het ergste wat er in zo'n geval kan gebeuren, is dat de koers niet stijgt of zelfs daalt en op eindvervaldag de uitoefenwaarde niet heeft bereikt. Dan is uw optie waardeloos afgelopen en is uw investering in rook opgegaan.

2 Derivaten gebruiken als indekking voor uw portefeuille

Bezit u bijvoorbeeld een grote positie Fortis-aandelen, dan kunt u met een putoptie op Fortis een koersdaling van het aandeel compenseren. Houd er wel rekening mee dat opties een vervaldag kennen en dat de indekking dus telkens hernieuwd moet worden. Bovendien roomt de constructie ook het rendement af wanneer de aandelen fors hoger gaan.

Er zijn nog heel wat andere, meer complexe strategieën met derivaten denkbaar. Maar aan één adagium mag u niet tornen: beleg enkel in producten die u begrijpt.

PVM

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud