Euro moet naar 1,45 dollar om deficit VS aan te pakken

(tijd) - De recente onrust op de financiële markten is een extra argument om dringend de onevenwichten op de lopende rekening terug te dringen. Dat zeggen zes vooraanstaande economen uit de VS, Europa en Azië. De dollar moet met 10 tot 20 procent dalen, terwijl de Japanse yen en Chinese yuan met 10 tot 15 procent moeten stijgen. In een dergelijk scenario moet de euro stijgen tot ten minste 1,45 dollar.

De Europese denktank Bruegel en een Amerikaans en Zuid-Koraans onderzoeksinstituut verzamelden vorige maand experts uit drie werelddelen voor een conferentie over de grote onevenwichten op de lopende rekening. Jean Pisany-Ferry en Alan Ahearne van Bruegel stelden gisteren de resultaten voor van de conferentie.

De onevenwichten bereikten in 2006 een recordhoogte. Het tekort op de Amerikaanse lopende rekening steeg tot 857 miljard dollar. De overschotten van het Midden-Oosten, China en Japan stegen tot respectievelijk 282, 184 en 167 miljard dollar.

'De huidige trends zijn niet houdbaar. Vooruitzichten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) suggereren dat de onevenwichten groot zullen blijven bij stabiele wisselkoersen. Persistente externe tekorten en overschotten van deze schaal impliceren een onwaarschijnlijke accumulatie van buitenlandse schulden in de VS en een accumulatie van activa in China en Japan.'

Gevaarlijke impasse

'Bewindslieden in de VS, Azië en Europa mogen niet wachten tot de financiële markten een aanpassing opleggen. De huidige impasse is gevaarlijk.' Als de markten hun vertrouwen in de dollar verliezen, dreigt een wanordelijke aanpassing van de handelsstromen en een sterke afkoeling van de wereldeconomie. 'Het is nu tijd om te handelen.'

Het IMF nodigde vorig jaar de VS, de eurozone, Japan, China en Saudi-Arabië uit om gesprekken te voeren over maatregelen die de grote onevenwichten verminderen. Maar die gesprekken leverden nog geen zichtbare resultaten op.

Dat is verontrustend. De economen stippen aan dat de spanningen toenemen. De VS en China maken ruzie over het Chinese wisselkoersbeleid. De zwakte van de yen verontrust de andere landen en vooral Europa.

Wat moet er gebeuren? 'De meest elementaire theorie vertelt ons dat de wisselkoersen moeten veranderen.' De economen gebruikten verscheidene modellen om de noodzakelijke wisselkoersaanpassingen te berekenen en die leverden min of meer hetzelfde resultaat op. De effectieve of handelsgewogen wisselkoers van de dollar moet met 10 tot 20 procent dalen. De yen moet met 10 tot 15 procent stijgen, terwijl de yuan 5 tot 25 procent duurder moet worden.

Aangezien de lopende rekening van de eurozone ongeveer in evenwicht is, kan de effectieve wisselkoers van de euro stabiel blijven. Dat betekent dat de euro moet stijgen tot 1,45 à 1,50 dollar, maar tegelijk moet dalen tegenover de Aziatische munten.

Interventies

Wisselkoersaanpassingen zijn volgens de economen niet voldoende. De VS moeten door een vermindering van het begrotingstekort de binnenlandse vraag afremmen. Dat is nodig om de positieve invloed van de dollardaling op de uitvoer te compenseren. Japan en China moeten hun munten laten stijgen, zodat andere Aziatische landen hun voorbeeld zouden volgen. Als de yen niet spontaan stijgt, moet Japan met interventies zijn munt naar omhoog duwen. China moet de binnenlandse vraag stimuleren, zijn munt met 10 procent revalueren en daarna verder laten stijgen. Europa ten slotte mag zich niet verzetten tegen een stijging van de euro tegenover de dollar.

'Er is een internationale inspanning nodig. Elk land moet zijn deel doen om een aanpassing tot stand te brengen die de groei van de wereldeconomie niet onderbreekt. Maatregelen die goed zijn voor de wereldeconomie zijn ook goed voor de individuele landen', besluit Ahearne.

WV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud