Fusiegolf blijft: goed nieuws voor belegger

De kredietcrisis betekent helemaal niet het einde van de fusiekoorts op de beurzen. Durfkapitaalgroepen raken weliswaar minder makkelijk aan kredieten voor met schulden gefinancierde miljardenovernames, maar in hun plaats komen de ondernemingen zelf weer op de voorgrond. De kans is groot dat bedrijfsstrategische deals weer in de lift zitten.

(tijd) - Dat is goed nieuws voor aandelenbeleggers. Een verhoogde overnameactiviteit gaat gepaard met een sterke prestatie van de aandelenmarkt en leidt tot hogere aandelenprijzen voor potentiële overnamekandidaten.

Oorzaak en gevolg zijn niet duidelijk, maar beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: fusies kunnen aan de basis liggen van stijgende aandelenmarkten of stijgende aandelenmarkten kunnen aanleiding geven tot een verhoogd niveau van fusie- en overnamedeals. Dat is logisch, aangezien zowel een beurshausse als een hogere fusiekoorts een optimistisch visie impliceert op de potentiële kasstromen van de bedrijven.

Record jaar

Het jaar 2007 was een recordjaar voor fusies en overnames. In de eerste 9 maanden van 2007 werden deals ter waarde van 3.900 miljard dollar (2.650 miljard euro) aangekondigd, een stijging van 42 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2006. In het derde kwartaal van 2007 vertraagde het aantal aangekondigde transacties wel markant. Een verslechtering van de economische en financiële condities plaatste vraagtekens bij het potentieel aan nieuwe transacties.

Ondanks een serie van winstwaarschuwingen en minder soepele kredietverlening tijdens de tweede helft van 2007 zijn er meer deals tussen bedrijven onderling in het vooruitzicht.

 

Waardecreatie of -destructie

Elke transactie moet individueel beoordeeld worden op haar financiële haalbaarheid. Terwijl het merendeel van de studies aantoont dat fusies en overnames voordelig zijn voor aandeelhouders van het geviseerde bedrijf, is het voor de kopers historisch gezien niet altijd even goed gelopen.

Een verandering in de manier waarop bedrijven transacties uitvoeren en een nauwlettender onderzoek van fusieplannen door pensioenfondsen, actieve hedge funds en private-equitybedrijven kunnen volgens ons de succesratio verbeteren. Ondanks het recordbedrag van aangekondigde deals tijdens 2007 is het volume van strategische fusiedeals historisch gezien niet buitensporig hoog. Vooral indien we rekening houden met inflatie en de sterke toename van schuldgefinancierde transacties.

Voorts zijn er meer actieve deelnemers bij de deals betrokken dan ooit tevoren. Private-equitybedrijven (durfkapitaalverschaffers), staatsholdings (‘sovereign wealth fonds’ of SWF’s) en grensoverschrijdende transacties zullen vaste waarden worden in de wereld van fusies en overnames. Wanneer de huidige cyclus voorbij is, zal hij worden gekenmerkt door vier onderscheidende factoren:

1. De opkomst van private equity en het gebruik van hefboomfinanciering (LBO’s): tegenover elke euro eigen kapitaal van de overnames staan meerdere euro’s bankschulden.

2. Aandelenmarkten zijn relatief goedkoop.

3. Cash is de voornaamste bron van financiering voor overnames, niet de uitgifte van nieuwe aandelen.

4. Ondernemingen beschikken over een gezonde balans, met relatief weinig schulden.

Kasmiddelen

Grote hoeveelheden aan kasmiddelen op balansen, redelijke waarderingsniveaus op de aandelenmarkt en een wens om globaal actief te zijn ondersteunen verder de trend in de bedrijfsconsolidatie. Ook het streven om financiële markten en boekhoudnormen beter op elkaar af te stemmen stimuleert grensoverschrijdende transacties.

Banken en basismaterialen

Om een idee te krijgen welke sectoren rijp zijn voor fusie- en overnamedeals, moeten we kijken naar de graad van fragmentatie in de sector. Simplistisch benadert: hoe groter het aantal kleine en middelgrote bedrijven, hoe groter het potentieel voor fusies. Op globaal vlak zijn weinig sectoren geconcentreerd.

De meest gefragmenteerde sectoren zijn basismaterialen, vastgoed en kapitaalgoederen. Globaal gezien schuiven we banken en basismaterialen naar voren als de sectoren met de meeste kans voor een fusiegolf in de komende jaren. Bij de producenten van verbruiksgoederen in Europa en de Verenigde Staten zien we ook ruimte voor consolidatie. Westerse bedrijven gedreven door groeiopportuniteiten in ontluikende economieën kunnen zich op het overnamepad begeven.

Lbo's onder druk

In de afgelopen jaren konden private-equitybedrijven goedkoop schuld uitgeven om goedkoop gewaardeerde aandelen op te slorpen in een met schulden gefinancierde overname, een zogeheten LBO. De financiële condities voor private-equitytransacties zijn niet meer zo aantrekkelijk als in 2006 en in de eerste helft van 2007. De winstgevendheid van private-equitybedrijven op hun bestaande portefeuille van overgenomen bedrijven is intact. Nieuwe aankopen zullen echter moeilijker blijken en zelfs financieel minder aantrekkelijk.

Bijgevolg kan het noodzakelijk zijn dat private-equityondernemingen in het licht van de veranderde marktomstandigheden hun kernstrategie herbekijken. Een vermindering van de afhankelijkheid van LBO’s, een toenemend belang van minderheidsparticipaties, kleinere overnames en meer gespecialiseerde overnames in groeilanden zijn mogelijke uitwegen. Investeringen door staatsholdings in private equity, zoals de Chinese instap bij Blackstone, kan eventueel soelaas brengen in een slechter economisch en financieel klimaat.

De auteur, Tim Gorlé, is senior equity advisor, bij UBSWealth Management Research

 

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud