Generische producten, een gezonde investering?

Door het vervallen van patenten op belangrijke geneesmiddelen staan de traditionele farmareuzen onder druk. Producenten van generische geneesmiddelen profiteren hier echter van. De ene zijn dood is de andere zijn brood.

Uit Global Investor van 30 november 2006

Wat zijn generieken?

Patenten beschermen een geneesmiddel dat wordt ontwikkeld meestal 20 jaar. Tijdens deze periode mogen geen gelijkaardige middelen worden gelanceerd voor dezelfde indicatie. De bescherming is noodzakelijk om de hoge kosten voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel (tot 1 mrd. $) te dekken. Wanneer een medicijn zijn patentbescherming verliest, mogen andere bedrijven een gelijkaardig product, een generiek genaamd, lanceren. Deze generiek moet wel beantwoorden aan dezelfde criteria als die van het merkproduct, namelijk op gebied van sterkte, dosering, toediening, kwaliteit, actief ingrediënt en therapeutisch effect. Een generiek moet identiek zijn als het merkproduct. Met andere woorden hieruit moet blijken dat het effect van het middel op het lichaam hetzelfde is als bij het merkproduct.

Voordelen van de generische geneesmiddelen

  • Een generiek moet geen klinische testen doorstaan. Hierdoor ligt de kostprijs van ontwikkeling veel lager en kan uiteindelijk ook een lagere prijs aangerekend worden aan de patiënt. Meestal is een generisch middel tussen 40% en 75% goedkoper dan het merkproduct.
  • Bovendien bestaan er ook overheidsmaatregelen om het gebruik van generieken aan te moedigen. De overwinning van de democraten in het huis van afgevaardigden is wellicht een belangrijke stimulans voor de sector. Wellicht zal de vrij strenge regelgeving met betrekking tot de lancering van biogenerieken enigszins versoepeld worden.
  • De voorbije jaren groeide de generieke sector met 10 à 15% per jaar. De voorschriften voor generische geneesmiddelen die uitgeschreven werden is in de VS nu al tot 56% gestegen.

Momenteel noteert de sector tegen 14,7 keer de verwachte winst. Dit is dicht tegen het historische dieptepunt van 13,5 dat in '97 werd opgetekend.

De toekomst ziet er dus zeer rooskleurig uit voor de producenten van generieken.

Zwakte van de sector

  • Tot nu toe maakt de omzet uit generieken slechts 9,7% van de omzet uit merkproducten. Dit heeft te maken met de lagere prijs.
  • De traditionele farmareuzen zitten immers niet stil en zetten beschermingsmechanismen op zoals :

    een verlenging van de patentbescherming

  • De 'authorized generics' : het farmaciebedrijf geeft de toestemming aan een bedrijf om een goedkope versie van zijn merkproduct op de markt te brengen. Hiermee daalt het potentieel van andere generische producten gevoelig.
  • Doordat sinds kort ook grote warenhuisketens (zoals Wal-Mart) generieken aanbieden daalden de prijzen voor generieken over de eerste jaarhelft met gemiddeld 15,7%. Toch lijkt aan de prijsdruk het jongste kwartaal een einde te komen.

een verlenging van de patentbescherming

Vooruitzichten

De generische sector is in volle ontwikkeling is, en dat het zeker geen risicoloze belegging is. Wie enig risico niet schuwt, kan best diversifiëren in bedrijven met een brede productenwaaier.

Voor concrete tips zie Global Investor van 30 november 2006.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud