Hoge winstgroei leidt tot dubbel rendement

Wie de voorbije acht jaar consequent belegde in de 10 procent bedrijven met de hoogste winstgroei, haalde een jaarlijks koersrendement van 28,5 procent. Dat is meer dan het dubbele van de return van de brede markt, die op 12,6 procent uitkwam.

(netto) - Omdat de meeste wetenschappelijke studies over de effectiviteit van de koers-winstratio gedateerd zijn, namen we zelf even de proef op de som. Om te beginnen selecteerden we in totaal 780 aandelen, afkomstig van de Belgische, Nederlandse, Franse en Duitse beurzen, waarvan de benodigde gegevens beschikbaar waren vanaf het jaar 2000. In de onderzoeksperiode van 8 jaar werden de financiële markten geconfronteerd met stijgingen en dalingen op jaarbasis. Vervolgens berekenden we voor ieder jaar de gemiddelde koersprestatie van de 10 procent (78) aandelen met de laagste koers-winstverhouding aan het begin van dat jaar. Daarnaast deden we hetzelfde met de 10 procent (78) aandelen met de hoogst verwachte winstgroei voor het volgende jaar.

In eerste instantie blijkt uit de resultaten van de synthesetabel dat consequent beleggen in aandelen met de laagste koers-winstverhoudingen sinds 2000 een return - zonder dividenden - van gemiddeld 16,9 procent per jaar opleverde. Dat is significant beter dan de 12,6 procent van het bredere aandelenuniversum. Bovendien was het verlies bij de aandelen met de laagste koers-winstratio’s in 2001 en 2002 betrekkelijk minder groot. In 2003 en 2005 ging die stelling niet op. De selectie op basis van de hoogste winstgroei boekte ieder jaar een overtuigend beter resultaat, met een gemiddelde jaarlijkse return van 28,5 procent.

Conclusie van ons onderzoek? Beleggen in bedrijven met een lage koers-winstverhouding en een hoge winstgroei per aandeel biedt nog steeds een voortreffelijk rendement in alle omstandigheden. Het omgekeerde, een hoge koers-winstverhouding en een lage winstgroei blijken uitstekende contra-indicatoren te zijn. De tabel toont aan dat die aandelen het minder goed doen dan het gemiddelde aandeel uit het onderzochte universum.

Een uitgebreide analyse leest u zaterdag in Netto, het personal finance-magazine van De Tijd. 

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud