Merrill Lynch Structured Products, betreedt Belgische markt met eigen beleggingsproducten

In deze laagrentende tijden worden de beleggers overspoeld met gestructureerde producten, financiële spitstechnologie waarbij banken via een mix van aandelen, beursindexen, obligaties en derivaten een zo hoog mogelijk rendement (alfa) koppelen aan een zo laag mogelijke volatiliteit (beta).

(tijd) Het beurshuis Merrill Lynch giet sinds kort de beste ideeën van zijn researchtak in zulke producten, waarmee het de Belgische belegger hoopt te lokken. 'We willen bewijzen dat goede research ook lonend kan zijn voor de belegger', zegt Eric Dutruit van Merrill Lynch Structured Products. Beleggers krijgen bij hun bankier of verzekeraar een steeds grotere waaier van beleggingsproducten aangeboden. Vaak combineren die beleggingen een vorm van kapitaalgarantie met een in deze laagrentende tijden aantrekkelijke coupon, én de kans een graantje mee te pikken van de stijging van een onderliggende index of aandelenkorf. Achter beleggingen met exotische namen als Continuous Click, Minimax, Crescendor, Multiplier, Step Up of Domino gaat doorgaans financiële spitstechnologie schuil, met flink wat afgeleide producten als bouwstenen.

Een van de bouwheren is Merrill Lynch, die net als alle grote beurshuizen in zijn afdeling Structured Products over honderden specialisten beschikt. We spraken met de Zwitser Eric Dutruit, hoofd van de Structured Solutions Group Equities bij Merrill Lynch in Londen.

Wat zijn gestructureerde producten?

Eric Dutruit: 'Gestructureerde producten laten beleggers toe een beleggingsstijl, een risico/return-profiel, op maat te kiezen. Dat kan je niet via een rechtstreekse belegging in aandelen of obligaties. Via aandelen ben je wel op lange termijn verzekerd van een degelijk rendement, maar ten koste van een hoge volatiliteit. Bij staatsobligaties geldt precies het omgekeerde.'

'Aan de ene kant van het spectrum heb je dus een bijna risicoloze staatsobligatie die jaarlijks 3,5 procent oplevert. Aan de andere kant heb je bijvoorbeeld een Bel20 die over 2006 een rendement van 20 procent genereerde, maar waar je als belegger wel het risico loopt in een slecht beursjaar een flink deel van je kapitaal te verliezen. Gestructureerde producten zijn instrumenten die beleggers een risico/return-profiel op maat tussen die twee extremen laten kiezen. In een ideale wereld zou je met elke belegger in België praten en een product op maat van zijn profiel opstellen.'

'Helaas kunt u niet met elke belegger praten. Hoe bepaalt u welke producten het best bij de Belgische investeerder passen?

Dutruit: 'Merrill Lynch heeft in België verschillende soorten klanten. Ten eerste zijn we een dienstverlener aan de Belgische grootbanken. Zij beschikken over een uitgebreid kantorennetwerk, waar ze de beleggingsnoden van de klanten kunnen polsen. Het 'structuring team' van de grootbanken centraliseert die feedback en gaat dan samen met ons en andere Londense beurshuizen op zoek naar oplossingen die aan de beleggingsvragen beantwoorden. Wij geven advies en leveren een deel van de bouwstenen, maar uiteraard draagt de belegging wel de naam van de bank. Het is een beetje zoals bij computers. Een computerfabrikant maakt lang niet alle onderdelen van zijn pc zelf, maar groepeert alle componenten wel onder zijn bij het brede publiek bekende naam.'

'Maar de communicatie gaat niet in één richting. We hebben ook de feedback nodig van de grootbank zelf, aangezien we niet zelf de vinger aan de pols hebben van wat de klanten willen. Bovendien zitten in de structuring teams van de grootbanken ingenieurs die goed weten hoe een product wordt opgezet. Wel kunnen wij bij Merrill Lynch door ons wereldwijd researchnetwerk nieuwe ideeën aanbrengen, bijvoorbeeld rond groeimarkten.'

Geeft u ook advies aan institutionele beleggers?

Dutruit: 'Jazeker. Denk maar aan verzekeraars met tak21-producten (levensverzekeringen met een gegarandeerd rendement). De verzekeraars zitten in een concurrentiële omgeving en moeten hun klanten een aantrekkelijk gegarandeerd rendement kunnen aanbieden. Je moet geen genie zijn om in te zien dat dat onmogelijk is als je zoals vroeger alleen in staatsobligaties investeert, aangezien OLO's nog slechts 3 à 4 procent in plaats van 7 à 8 procent per jaar opleveren.'

'We moeten dus op zoek gaan naar een portefeuille die niet alleen voldoende rendement oplevert, maar ook een stabiel rendement. Onder de nieuwe IFRS-boekhoudregels moet je alle beleggingen steeds aan de marktwaarde toetsen, en zijn bijgevolg grote fluctuaties in de waarde van de portefeuille uit den boze. Het is aan ons om voor de verzekeraar een portefeuillemix te zoeken die het rendement verhoogt en tegelijk de volatiliteit, het risico dus, vermindert. Dat kan bijvoorbeeld door verschillende activa te combineren die niet, of zelfs negatief, met elkaar gecorreleerd zijn. '

U kwam recentelijk ook op de Belgische markt met gestructureerde producten onder de eigen naam?

Dutruit: 'We lanceerden twee producten: een op basis van de Europe 1-lijst van het researchteam van Merrill Lynch en een op basis van de China Water-index, die bedrijven groepeert die munt zullen slaan uit de grote vraag naar waterzuivering in China. Elke drie maanden denken we twee producten te lanceren. Daarmee mikken we vooral op kleinere vermogensbeheerders en private bankers in België. We willen er de wereldwijde research van Merrill Lynch mee uitspelen. Wij hebben veel meer onderzoekscapaciteit dan de Belgische banken en kunnen daardoor ook meer niches aanboren. Maar research is niet iets dat je gewoon voor je plezier leest. Beleggers willen dat achter een lijst zoals Europe1 ook effectief de beste beleggingsideeën schuilen. Wij willen bewijzen dat research ook een lonende beleggingsstrategie kan opleveren.'

Wat zijn de bouwstenen van gestructureerde producten?

Dutruit: 'Elke kapitaalgarantieproduct is een combinatie van een zerocouponobligatie, die de kapitaalgarantie verzekert, en een optie, die het opwaartse potentieel capteert. Het is dan zaak om creatief om te springen met die bouwstenen. Een voorbeeld. Het is geen toeval dat er in België steeds meer kapitaalgarantiefondsen zijn op een korf aandelen in plaats van op een index. Door de lagere rente is de kapitaalgarantie duurder geworden. Na de investering in de zerocouponobligatie hou je minder geld over voor de afgeleide producten die de belegger zijn opwaarts potentieel moeten aanbieden.'

'Nu is het zo dat opties op een index duurder zijn dan een optie op een korf aandelen. Dat is deels omdat je op een index een licentie moet betalen. Maar bovendien heeft een index een vaste volatiliteit en dus een vaste kostprijs. Bij een aandelenkorf kun je aandelen uitkiezen die negatief met elkaar gecorreleerd zijn. Daardoor is de volatiliteit van een uitgekiende aandelenkorf vaak lager dan die van een index, waardoor ook de opties goedkoper zijn.'

'Om dezelfde reden zie je ook dat de looptijd van kapitaalgarantieproducten de voorbije jaren sterk is gedaald. Bij een lage rente is het zeer moeilijk geworden nog producten op pakweg acht jaar te lanceren. Je ziet maar: door creatief met de bouwstenen van een garantieproduct om te springen, raak je ondanks de beperkingen vaak ver.'

Kurt VANSTEELAND

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud