Advertentie

Resultaten en hoe ze te begrijpen

Als aandeelhouder deelt u mee in het kapitaal van een onderneming, en bent u als mede-eigenaar benieuwd hoe 'uw' bedrijven presteren. Wanneer ondernemingen jaar na jaar meer winst boeken, zal de koers uiteindelijk volgen. Lang slecht presterende en verlieslatende ondernemingen gaan echter failliet. Als aandeelhouder komt u bij een faillissement of een vereffening op de laatste plaats. Meestal blijft er niets over, zoals de aandeelhouders van de hotelgroep City Hotels in 2006 nog mochten ondervinden.

Waar kan ik de cijfers vinden?

Alle ondernemingen die op de beurs van Brussel noteren, behalve die op de Vrije Markt, zijn verplicht minstens om de zes maanden een gedetailleerde resultatenrekening te publiceren. Sommige bedrijven doen dat zelfs om het kwartaal. De jaarcijfers en de balans kunt u terugvinden in het jaarverslag, de meest gedetailleerde bron om een zorgvuldige beleggingsbeslissing op te baseren. De jaarverslagen moeten minstens twee weken voor de algemene vergadering beschikbaar zijn. Veel bedrijven bieden ze aan via het internet, of via de jaarverslagenservice van De Tijd . Zo niet zijn ze op aanvraag bij de genoteerde ondernemingen verkrijgbaar.

De meeste jaarvergaderingen vinden plaats in april, mei of juni. Uitzonderingen zijn de vergaderingen van bedrijven waarvan het boekjaar niet samenloopt met het kalenderjaar, zoals de warenhuisketen Colruyt.

Begrippen uit de Belgische boekhouding

Sinds 2006 zijn alle genoteerde bedrijven op Eurolist, de streng gereglementeerde markt van de beurs Euronext, verplicht hun cijfers volgens de International Financial Accounting Standards (IFRS), de internationale boekhoudnormen, weer te geven. Dat verhindert de bedrijven echter niet bekende, Belgische begrippen te gebruiken. We zetten de voornaamste op een rij:

Omzet: het totaal van de inkomsten
Bedrijfsresultaat: de opbrengsten - de kosten
Courant resultaat: het bedrijfsresultaat + het financiële resultaat
Nettoresultaat: het uiteindelijke cijfer onderaan de resultatenrekening.
Cashflow: de winst en alle niet-kaskosten (voornamelijk afschrijvingen)
Vrije cashflow: de cashflow die een bedrijf overhoudt om te investeren. Dit is belangrijk om te weten of een onderneming genoeg geld heeft om in de toekomst te kunnen groeien.
Solvabiliteit: de verhouding tussen de eigen en de vreemde middelen in een bedrijf. Het geeft een beeld van de financiële sterkte op lange termijn.

Enkele Engelstalige begrippen

Sinds enkele jaren gebruiken de ondernemingen een kakofonie van Engelse termen, die niet altijd duidelijk zijn. Daarom zetten we de meest gebruikte op een rij:

EBIT: earnings before interest & taxes. Niets anders dan het bedrijfsresultaat, de winst zonder het financiële resultaat en de belastingen.
EBITA: earnings before interest, taxes & amortization. De EBITA is het bedrijfsresultaat zonder de afschrijvingen op goodwill. Goodwill is het verschil tussen de prijs die een bedrijf betaalde om een andere onderneming over te nemen en de boekwaarde van de overgenomen onderneming.
EBITDA: earnings before interest, taxes, depreciation & amortization. In het Nederlands noemen we dit de bedrijfskasstroom. Het gaat om de winst waar de rentelasten, de belastingen en alle afschrijvingen zijn uitgelicht. De ebitda is dus de cashflow die voortvloeit uit de gewone activiteiten van het bedrijf.

Serge Mampaey

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud